E-post med "Antrax Info" er datavirus

Virusverner Central Command har fått tilsendt en spansk-språklig e-post med emnet "Antrax Info" og vedlegget antraxinfo.vbs. Det er en klassisk, ondsinnet orm.

Virusverner Central Command har fått tilsendt en spansk-språklig e-post med emnet "Antrax Info" og vedlegget antraxinfo.vbs. Det er en klassisk, ondsinnet orm.

I skrivende stund er Central Command den eneste virusverneren som advarer mot denne ormen. De forteller at den spres både gjennom e-post og gjennom kanaler for sanntidsmeldinger.

Ormen er døpt VBS.VBSWG.AF@mm med alias VBS/Anthrax. Den er laget ved hjelp av et virusutviklingsverktøy kjent som VBSWG versjon 1.0.

Meldingen lyder slik: "si no sabes que es el antrax o cuales son sus efectos aqui te mando una foto para que veas los efectos que tiene. Nota:la foto esta un poco fuerte." Altså: "Hvis du ikke vet hva antrax er eller hvordan [sykdommen] virker, legger jeg ved et fotografi slik at du kan se det. Merk at fotografiet er noe sterkt."

Klikker du på vedlegget antraxinfo.vbs - et skript i Visual Basic - begynner skadevirkningene. Den lager kopier av seg selv slik at den kjøres automatisk neste gang du starter PC-en, og den sender seg selv til alle adressene i adresselisten under Microsofts e-postklient Outlook. Den leter videre opp IRC-klienter (Internet Relay Chat) på PC-en, og endrer disse slik at den også kan spre seg gjennom chat-kanalene. Til slutt leter den opp harddisker på lokalnettet og overskriver alle vbs- og vbe-filer med sin egen kildekode.

Holder du deg til vanlige forholdsregler - blant annet forbudet mot å klikke på vedlagte vbs-filer i e-post som du ikke på forhånd ved hva er - vil du ikke rammes.

Til toppen