E-post om "livets stadier" er smittsomt virus

Vedlegget gir seg ut for å være en tekstfil med "humoristisk" tekst om livets stadier. I praksis er det en smittsom og ødeleggende SHS-fil.

Vedlegget gir seg ut for å være en tekstfil med "humoristisk" tekst om livets stadier. I praksis er det en smittsom og ødeleggende SHS-fil.

Viruset har fått navnet VBS.Stages.A i advarslene fra Trend Micro og Symantec. Tre store amerikanske selskaper skal ha blitt smittet i løpet av fredag, og det ventes smitte i Europa fra mandag morgen. Noe storslagent utbrudd i likhet med ILOVEYOU ventes ikke, men Windows-brukere oppfordres til å være på vakt.

VBS.Stages.A smitter ved å sende seg selv som e-post til de 100 første på offerets Outlook-liste. Den sprer seg også gjennom samtale-kanaler.

Emnet for e-posten varierer mellom et titalls ulike alternativer. Det aktive vedlegget til e-posten bærer navnet Life_Stages.txt.shs. På e-post-klienter som viser ikoner i stedet for vedleggets fulle navn, ser vedlegget ut som en tekstfil. Når offeret klikker på vedlegget, sender viruset en "humoristisk" tekst om livets stadier til Windows-teksteditoren Notebook. I bakgrunnen skjer skumlere ting: Viruset sender seg selv ut til andre, og viktige filer overskrives, blant andre regedit.exe.

Den viktigste ødeleggende virkningen er at den omfattende spredningen etter smitte kan lamme den lokale e-post-tjeneren.

Det legges ut antistoff hos de viktigste antivirusleverandørene. Er du smittet, bør du slå opp på Internett-siden til din leverandør og følge den forholdsvis innviklede framgangsmåten for å kvitte deg med den.

Endelsen SHS viser til et filformat kjent som scrap-files. Formatet er blant dem som fjernes automatisk av det nye sikkerhetstillegget til Outlook.

Ellers gjelder selvsagt den gamle regelen: Klikk ikke på vedlegg du ikke med sikkerhet vet hva er. Stol ikke på ikonet, men sjekk hele navnet på vedlegget. Ikonet kan være falskt, som i dette tilfellet.

Les mer om virus og om sikkerhetstillegget til Outlook:


Video-trojaner var hype
Nytt (ikke fullt så farlig) I LOVE YOU
FBI vil knekke filmskapere
Administratorstyrt sikkerhetspakke for Outlook

Til toppen