E-post skaper talltrøbbel

Over 80.000 norske nettbrukere forsvinner daglig på grunn av e-post. Det mener MMI og Gallup, som ikke kan se noen annen forklaring på forskjellen i sine daglige brukertall.

Over 80.000 norske nettbrukere forsvinner daglig på grunn av e-post. Det mener MMI og Gallup, som ikke kan se noen annen forklaring på forskjellen i sine daglige brukertall.

MMI hevder at 212.000 bruker nettet daglig, mens Gallup mener tallet er i underkant av 130.000. Nå opplyser instituttene at forskjellen kommer av måten de stiller spørsmålet på.

Mens MMI spør om intervjuobjektene brukte Internett i går, er Gallup litt mer spesifikke. "Hvis vi ser bort fra å sende og lese mottatt elektronisk post, har du brukt eller vært innom Internett enten hjemme hos deg eller på andre steder i går?"

Forskjellen ligger altså i bruken av elektronisk post. Gallup har valgt å ekskludere disse i sine tall.

- Jeg regner med at det er dette som utgjør den store forskjellen på MMIs og våre tall, sier konsulent Knut-Arne Futsæter i Norsk Gallup Institutt.

- Vi hadde tidligere et mer generelt spørsmål i våre intervjuer som lignet på MMIs. Etter at vi endret på spørsmålstillingen, opplevde vi et fall i de daglige brukertallene, sier han.

Gallup får støtte av MMI i sine teorier. Avdelingssjef Bente Dahlum sier de i sine undersøkelser inkluderer elektronisk post i et senere spørsmål om hvordan man bruker nettet..

Dahlum er også enig at det er viktig å presisere spørsmålstillingen når man publiserer tallmaterialet eksternt, eksempelvis gjennom pressen.

Til toppen