E-post-tabber i HP/Compaq-rettsak

E-post fra HP-ansatte avslører skepsis til oppkjøpet av Compaq. Men HP-sjef Carly Fiorina nekter.

Walter Hewlett, som representerer arvingene til HP-gründerne, har saksøkt HP-ledelsen for å få annullert avstemningen om oppkjøpet av Compaq. Tallene viser nå at HP-ledelsen reddet seg med et nødskrik med 51,4 prosent av stemmene.

Les også

Igjen er e-post-arkivene nyttig lesing. Hewletts advokater trekker følgende konklusjoner:


- Et internt notat viser at inntektene vil falle med 10 prosent etter fusjonen, ikke stige med 12-13 prosent slik HP-ledelsen påstår. Arbeidet med dette notatet ble stoppet da rettssaken startet.

- En ansatt har skrevet som vedlegg til rapporten nevnt over at "jeg ser liten reell oppside, og jeg er ikke alene. Jeg håper vi alle begynner å innse realitetene snart."

- Compaq-sjef Michael Capellas har også måttet levere inn sin personlige dagbok i februar eller begynnelsen av mars at "på vår (nåværende) kurs og fart vil vi feile".

- Compaqs finansdirektør har skrevet at "vi har 'en mile' å gå på dette. Andre halvdel av 2002 er en katastrofe når det gjelder inntjening".

Men under sitt tilsagn, brukte HP-sjef Carly Fiorina fire timer på å prøve å forsikre retten at utsagnene er tatt ut av sammenheng. Påstander om at fusjonene vil ende med tap for HP er feil, tvert imot ser bildet enda bedre ut og vi vil bare si opp 12.000 i stedet for 15.000 ansatte, hevdet hun.

Vinner HP-ledelsen, tar HP og Compaq fatt på fusjonsarbeidet 7. mai.

Til toppen