E-post til Høyesterett

Til tross for to rettsavgjørelser som slår fast at påtalemyndighetene ikke selv kan gå gjennom siktedes elektroniske post, gir ikke politiet opp. Nå påkjæres saken til Høyesterett.

Til tross for to rettsavgjørelser som slår fast at påtalemyndighetene ikke selv kan gå gjennom siktedes elektroniske post, gir ikke politiet opp. Nå påkjæres saken til Høyesterett.

Både Oslo forhørsrett og Borgarting Lagmannsrett har slått fast at e-post skal sidestilles med vanlig post i straffesaker. Det innebærer at det er dommeren i en straffesak, og ikke politiet, som kan gå gjennom siktedes e-post for å plukke ut relevante bevis.

Politiet får altså foreløpig bare tilgang til relevant og ikke all elektronisk post som blir sent til og fra en siktet i en straffesak. Prinsippet blir prøvd i forbindelse med en straffesak der en 21-årig datavikar er siktet for grovt tyveri av konserninformasjon fra Kværner.

Økokrim har fått oversendt e-post-saken fra Oslo politikammer etter kjennelsene i de to første rettsinstansene og bestemt seg for å gå videre til Høyesteretts kjæremålsutvalg.

Førstestatsadvokat Sverre Lilleng i Økokrim sier at saken ikke dreier seg om ett være eller ikke-være for innsyn:

- Dette er en juridisk problemstilling. I denne saken får politiet innsyn. Spørsmålet er på hvilken måte. Etter at dommeren har gått gjennom e-posten, får vi jo se den uansett, mener han.

Men dere har funnet saken viktig nok til å gå videre til Høyesterett med den?

- Det er jo en tungvint fremgangsmåte å la dommeren gjøre jobben først. Men først og fremst vil vi å få klarlagt jusen i saken. Vi ønsker å få fastlagt gjeldende rett før Metodeutvalgets innstilling om effektivisering av politiets arbeid blir behandlet i Stortinget, sier Lilleng.

Det såkalte Metodeutvalget la fram en innstilling i vår der blant annet utvidet politiets adgang til telefonavlytting og bruk av overskuddsinformasjon ble satt på agendaen. Forslaget er omstridt, ikke minst på grunn av hensynet til personvern.

Innstilllingen fra utvalget har kommet parallelt med saken om e-post der den første kjennelsen ble avsagt i mars i år - etter at politiet først hadde prøvd å få posten utlevert fra Telenors databank.

Saken ble påkjært videre til lagmannsretten både av politiet og den siktede. Lagmannsretten avviste begge kjæremålene og dermed blir kjennelsen fra forhørsretten stående. Den slår blant annet fast at e-post har samme status både som vanlig post og telegrammer.

Den siktedes advokat, John Christian Elden, har tidligere uttalt til NTB at det er gledelig at personvernet og menneskerettighetskonvensjonen har blitt tillagt så stor vekt av rettsinstansene.

Mens prinsippsaken om e-post har blitt behandlet i to rettsinstanser og muligens nå kan bli behandlet i den høyeste, ligger straffesaken mot 21-åringen i bero. Han ble hentet inn til Kværner fra et vikarbyrå, men ble sagt opp da ledelsen fattet mistanke om at noe var galt.

Politiet mistenker mannen for å ha kopiert datafiler og tilbudt dem blant annet til aktører på aksjemarkedet.

Ifølge Aftenposten, har Kværner senere uttalt at informasjonen som 21-åringen skal ha kopiert, ikke kunne ha påført konsernet stor skade.

Til toppen