E-post-utpresser kjent skyldig

Oleg Zezov hacket seg fram til Michael Bloombergs private e-postkasse og forlangte 200.000 dollar for ikke å avsløre hemmeligheter.

I mars 2000 hacket Oleg Zezov, en 29 år gammel IT-ekspert fra Kasakhstan, seg inn i den private e-postkassen til Michael R. Bloomberg, kjent som gründer av nyhetstjenesten Bloomberg, og i dag borgermester i New York.

Han fulgte opp innbruddet med en serie meldinger der han hevdet å ha full tilgang til Bloomberg-selskapets datasystem, og truet med å avsløre personlige hemmeligheter dersom han ikke fikk 200.000 dollar.

Bloomberg kontaktet politiet og avtalte å treffe Zezov i London 10. august. Møtet ble videofilmet av politiet, og Zezovs lovbrudd ble godt dokumentert. Likevel tok det 20 måneder før Zezov og hans partner Igor Yarimaka ble utlevert fra Storbritannia til USA, der de ble formelt siktet i mai i fjor.

I går ble Zezov kjent skyldig i sammensvergelse, utpressingsforsøk, trusler og datainnbrudd, og godtok kjennelsen. Advokaten forklarer at han foretrekker fengsel i USA framfor utlevering til Kasakhstan, og at han egentlig bare prøvde å ta seg betalt for viktig informasjon han satt inne med om svakheter i Bloomberg-selskapets IT-system.

Straffeutmålingen skjer 23. mai. Strafferammen er 20 års fengsel, men det synes klart at dommen vil lyde på færre enn ti.

Kildene nevner ikke hva som er skjedd med Yarimaka.

Til toppen