E-postklient med svindelvarsel

En ny utgave av e-postklienten Eudora inneholder funksjonalitet som skal forhindre forsøk på phishing.

En ny utgave av e-postklienten Eudora inneholder funksjonalitet som skal forhindre forsøk på phishing.

Både gratis- og betalutgavene av e-postklienten Eudora 6.2 fra Qualcomm inneholder nå en funksjonalitet som kalles ScamWatch. Denne funksjonen analyserer lenker oppgitt i e-postmeldinger for å avdekke forsøk på såkalt phishing.

Phishing går ut på å narre godtroende brukere for sensitive og personlige opplysninger på en tjeneste som brukere normalt har tillit til. Dette kan også gjøres i e-post.

Når Eudora-brukeren plasserer muspekeren over en hypertekstlenke i en e-post, vil ScamWatch-funksjonen sammenligne URL-en og lenketeksten. I mange tilfeller gjengir lenketeksten en URL. ScamWatch varsler da brukeren hvis vertsnavnet i URL-en ikke er det samme som i lenketeksten. Funksjonen varsler også hvis URL-en ikke inneholder noe vertsnavn, men bare en IP-adresse.

Brukeren vil også bli varslet hvis et toppnivådomene opptrer midt i vertsnavnet, for eksempel www.sparebank.no.to.

Sammen med varselet får brukeren to valg, så åpne websiden lenken peker til, eller å avbryte handlingen.

Den nye utgaven av Eudora har nå fått blant annet støtte for OpenSSL-basert kryptering av e-post og bedre støtte for IMAP.

Eudora 6.2 leveres for Windows og Mac OS X i tre utgaver, hvorav én koster penger.

Til toppen