E-postkonkurrenter i samarbeid mot spam

Tre av de største leverandørene av e-posttjenester har inngått et samarbeid for å gjenopprette tilliten til tjenestene gjennom å bekjempe søppelpost.

MSN Norge skriver i en pressemelding at tjenesten i samarbeid med Yahoo! og AOL vil intensivere kampen mot uønsket e-post. Partene har blitt enige om å dele erfaringer, kompetanse og teknologiske løsninger for å bekjempe problemet, dette til tross for at de til daglig konkurrerer om markedsandeler.

- Vi må sammen gjenopprette tilliten og vise brukerne at vi tar problemet alvorlig. Men vi ønsker samtidig å vise hvilke tiltak brukerne selv kan iverksette for å unngå uønsket e-post, forklarer portalsjef i MSN Norge, Helge Birkelund.

    Les også:

MSN har derfor lansert en egen Internett-side, som skal fortelle Hotmail- og Messenger-brukerne hvordan de kan redusere og unngå spam.

- Den såkalt Spam Buster-siden inneholder svært mye nyttig informasjon om hvordan brukerne av våre tjenester kan unngå og motvirke uønsket e-post, forteller Birkelund.

Internettsiden forklarer blant annet hvordan avsenderne av spam jobber, hvordan brukerne kan sette opp ulike filtre og hvordan de kan bidra til at avsenderne blir strafferettslig forfulgt. I tillegg forklares det om hvilken atferd som øker faren for å bli utsatt for uønsket e-post. Det er blant annet viktig at man ikke utleverer e-post adressen sin til ulike internettsider.

Dersom man likevel ønsker å utlevere en e-post adresse, anbefales det at man oppretter en egen konto til slikt bruk.