E-postleverandører samarbeider mot spam

En amerikansk koalisjon av e-postleverandører har startet et eget prosjekt for å bekjempe søppelpost. Idéen er sikker identifisering av avsender.

En amerikansk koalisjon av e-postleverandører har startet et eget prosjekt for å bekjempe søppelpost. Idéen er sikker identifisering av avsender.

Email Service Provider Coalition (ESPC) har lansert et eget prosjekt for å bekjempe spam-utsendelser. Ifølge en pressemelding fra gruppen utgjør uønskede meldinger 40 prosent av all e-post i USA. Også i Europa er skal andelen være høy. Dette fører i verste fall til overbelastning av nettverk og overfylte innbokser for brukerne.

- Kampen mot spam krever en endring i e-postarkitekturen, sier Hans Peter Brøndmo formann i ESPCs arbeidsgruppe for tekniske spørsmål, i pressemeldingen.

Med Project Lumos, som er navnet på prosjektet, håper ESPC å gjøre det mulig å identifisere avsenderne av masseutsendelser av e-post på en troverdig måte, slik at brukerne får bedre muligheter til å filtrere e-posten de mottar. Filtreringsprosessen vil først og fremst skje hos leverandørene av e-posttjenestene, hvor ønsket og uønsket e-post sorteres.

Systemet skal også gjøre det mulig/enklere å saksøke spammere.

Prosjektet vil forsøke å forhindre at avsenderne gjemmer seg bak falske e-postadresser. I tillegg vil det nye systemet kreve at alle masseutsendelser av e-post inneholder troverdig autorisasjonsinformasjon om avsenderen, inkludert en URL som lar mottakeren fjerne navnet sitt fra e-postlisten.

Til toppen