Abonner
JUSS OG SAMFUNN

E-tjenesten får søke i kommuniksjonsdata: – Når det kommer på plass, blir dette det viktigste verktøyet vårt

E-tjenesten skal begynne å samle inn data fra elektronisk kommunikasjon over landegrensene. Men én paragraf i den omstridte E-loven gjenstår, og den sendes snart ut på høring. Datatilsynet er klare til å svare.

– Tilrettelagt innhenting kan virke inngripende da det påvirker oss som bor i Norge på en helt annen måte enn de andre aktivitetene vi har, sier Tor Atle Syvertsen i E-tjenesten.
– Tilrettelagt innhenting kan virke inngripende da det påvirker oss som bor i Norge på en helt annen måte enn de andre aktivitetene vi har, sier Tor Atle Syvertsen i E-tjenesten.

Etterretningstjenesten (også kalt E-tjenesten) uttalte nylig at de er i gang med å etablere et eget mobilnett for testing og trening.