E*Trade åpner for unoterte

Den ferskeste gutten i nettmeglerklassen, E*Trade, har nå som den første åpnet for handel av unoterte aksjer gjennom sin nettmegler tjeneste.

Den ferskeste gutten i nettmeglerklassen, E*Trade, har nå som den første åpnet for handel av unoterte aksjer gjennom sin nettmegler tjeneste.

Som den første nettmegleren i Norge gir E*Trade deg som kunde mulighet for å handle i unoterte aksjer over Internett. Flere nettmeglere har tidligere varslet en slik tjeneste, men ingen har enda fått alt på plass. Dermed ble det E*Trade som brøt målsnoren først.

Tjenesten E*Trade lanserer handel i alle VPS-registrerte unoterte (ikke børsnoterte) aksjer for sine kunder. Ordregivning og handel vil imidlertid foregå over telefon ettersom det ikke finnes en elektronisk markedsplass for disse papirene. Handel i unoterte papirer foregår ikke på en regulert børs med et eget handelssystem, og noen automatisk matching av ordrer er derfor ikke mulig.

En slik ordreutførelse er helt tilsvarende hva som er vanlig gjennom ordinære meglere, og betyr i så måte ikke noen ny Internett-tjeneste. Og således skiller også denne handelen seg også sterkt i fra de andre tjeneste til E*Trade på pris. Prisen for handel i unoterte aksjer er 0,5 prosent av handelsbeløpet, eller minimum 500 kr, noe som ikke er billigere enn hva man normalt får hos andre meglere. Men prisen gjenspeiler at det er en manuell tjeneste og ikke ligger innenfor kjerneproduktene til E*Trade.

Vi henter i dag vår kursinformasjon fra Norges Fondsmegelerforbund sine lister, men vil gå over til kursfeed fra Reuters når de får denne på plass, får digitoday.no vite av direktør Magne Solberg. Forhåpentligvis skjer det i løpet av en måneds tid, men selve utføringen av handelen uten telefonen vil sannsynligvis ikke endre seg på noen måte før Oslo Børs eller en annen instans påtar seg jobben med å arrangere en markedsplass, fortsetter Solberg.

Til det trengs det et eget handelsystem hvor man kan få en automatisk matching av ordrer slik det skjer på børsen i dag.Handel i unoterte aksjer er en tjeneste vi ønsker å tilby mange av våre kunder som også har unoterte aksjer. Så langt etter 14 dagers drift har vi fått god respons og registrert flere handler men uten at disse står for den største delen av vår virksomhet, avslutter Magne Solberg til digitoday.no.

Til toppen