E*Trade går med overskudd

Den amerikanske nettmegleren E*Trade går med overskudd, men tilveksten av nye kunder viser tegn til å flate ut.

For tredje kvartal på rad melder nettmegleren E*Trade om overskudd. I fjerde fiskalkvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 7.2 millioner dollar, noe som tilsvarer to cents per aksje. Tilsvarende kvartal i fjor viste et underskudd på 33 millioner dollar.

Kundetilveksten var på 337.000 nye kunder i kvartalet, noe som bringer antall kunder opp i 3.3 millioner kunder mot tilsvarende tall i fjor var på 1.7 millioner kunder. 77.500 av de nye kundene skyldes kjøp av kundebasen fra Wit Capital.

Gjennomsnittlig antall transaksjoner per dag var i fjerde fiskalkvartal 150.000, opp 84 prosent fra forrige år som var på 81.000 per dag.

Les mer om:
;