E*Trade på nye veier

Den amerikanske nettmegleren E*Trade utvider produktspekteret for å utnytte sine tre millioner kunder bedre. Nå starter nettmegleren med fondsforvaltning.

Den amerikanske nettmegleren E*Trade utvider produktspekteret for å utnytte sine tre millioner kunder bedre. Nå starter nettmegleren med fondsforvaltning.

E-Trade lanserer i slutten av måneden to indeksfond, ifølge TheStreet.com.

Et indeksfond vekter aksjebeholdningen på lik måte som indeksen er sammensatt. Fondet prøver altså ikke å "slå markedet", men velger ganske enkelt å imitere sammensetningen. E*Trade satser på Dow Jones Financial Sector Index og Russel 2000 Index.

Det er to grunner til at slike fond har livets rett: Empiriske studier viser at mer enn 80 prosent av fondene i USA gjør det dårligere enn indeksen de måler seg mot, ergo kan det være like greit å kjøpe indeksen. Oddsene er større for meravkastning i disse. Den andre grunnen er kostnader. Et indeksfond trenger ikke investere i humankapital for å finne analytikere til å plukke de beste aksjene. Alt du trenger er en PC til å vekte fondet riktig i de enkelte aksjene.

Hovedårsaken til at E*Trade velger et indeksfond er på grunn av kostnadene. Selskapet holder en lavpris-profil og dyre fond ligger ikke innenfor dette.

Et av målene til E*Trade er at all registrering for fondene skal skje papirløst. De forbeholder seg retten til å "kaste" kunder som ikke går med på å signere papirløst.

Til toppen