EBay-resultatet spises opp av økte kostnader

Kundene strømmer til nettauksjonshuset EBay, som opplevde en formidabel omsetningsøkning i andre kvartal. Men fortjenesten faller som følge av bemanningsøkning, oppkjøp og stigende markedsføringskostnader.

Kundene strømmer til nettauksjonshuset EBay, som opplevde en formidabel omsetningsøkning i andre kvartal. Men fortjenesten faller som følge av bemanningsøkning, oppkjøp og stigende markedsføringskostnader.

Verdens ledende nettauksjon, amerikanske EBay Inc., endte opp med et resultat for andre kvartal på 816.000 dollar, eller én cent per aksje - mot to cents per aksje i samme periode i fjor.

Ser en bort fra kostnader forbundet med oppkjøp av konkurrerende og supplerende virksomheter - som det tradisjonsrike auksjonshuset Butterfield & Butterfield og EBays tyske motstykke, Alando - blir tallene straks lystigere lesning: Et resultat på 5,1 millioner dollar i andre kvartal, lar seg høre.

En kundetilvekst i kvartalet på 1,7 millioner (46 prosent), bringer EBay opp i totalt 5,6 millioner brukere, som til sammen handlet for 49,5 millioner dollar i perioden - opp fra 19,5 millioner i første kvartal.

Salgs- og markedsføringskostnader mer enn tredoblet seg fra første til andre kvartal - opp til nesten 30 millioner dollar -, mens administrasjonskostnadene fordoblet seg og vel så det, til i overkant av ti millioner dollar.

Til toppen