Echelon-innslag utløser nye krav om åpenhet

I et innslag på BBC om det globale overvåkningssystemet Echelon, bekrefter australsk etterretning nok en gang at systemet finnes. En britisk parlamentariker beretter samtidig om en taushetens mur fra det offisielle England.

I et innslag på BBC om det globale overvåkningssystemet Echelon, bekrefter australsk etterretning nok en gang at systemet finnes. En britisk parlamentariker beretter samtidig om en taushetens mur fra det offisielle England.

Innslaget på BBC drar i hovedsak veksler på materiale som tidligere er presentert i digi.no, blant annet arbeidet til den britiske frilansjournalisten Duncan Campbell. Det nye er at enda en australsk etterretningsleder bekrefter at Echelon finnes, at Australia bidrar og at land som Storbritannia og USA "kan tenkes" å motta materiale samlet inn i Australia.

I mars i år bekreftet direktør Martin Brady i det australske Defence Signals Directorate (DSD) tilsvarende opplysninger overfor tv-reporter Ross Coulthart i den lokale tv-kanalen Channel 9. Brady brukte ikke betegnelsen Echelon, men snakket om "UK-USA relationship". Overfor BBC var det den australske etterretningssjefen Bill Blick - Inspector General of Intelligence and Security - som uttalte seg. DSD sorterer under Blick.

BBC fikk også uttalelser fra en tidligere amerikansk etterretningsoffiser. Oberst Dan Smith ville ikke bekrefte at Echelon finnes, men sa at det ville være teknisk mulig å drive et slikt nettverk.

Denne oppfatningen om teknikk er imidlertid kontroversiell. Tidligere har blant andre den norske internetteksperten Gisle Hannemyr stilt seg svært kritisk til mediehaussingen av Echelon og "troen på at "alt" er mulig, gitt en eller annen tilstrekkelig avansert teknologi," (Aftenposten, 18. mars 1998).

Den britiske parlamentarikeren Norman Baker fortalte BBC at han har fremmet en rekke spørsmål om Echelon gjennom offisielle kanaler, uten å få annet enn taushet tilbake. Baker tilhører det liberal-demokratiske partiet. Han la til at han selv er overbevist om at det britiske anlegget kjent som Menwith Hill er en lyttepost som tjener amerikanske interesser, og at han slett ikke er overbevist om at virksomheten der er i Storbritannias interesse.

Blicks uttalelser til BBC utløste et fornyet krav fra det amerikanske republikanske kongressrepresentanten Robert Barr fra Georgia om at Echelon må gjøres til gjenstand for en offentlig høring. Barr har tidligere fremmet et lovforslag som krever at amerikanske etterretningsorganisasjoner må rapportere om det juridiske grunnlaget for sin virksomhet. Forslaget ligger fortsatt til behandling i en samordningskomité mellom representantenes hus og senatet.

Ifølge BBC vil Barr besøke England i desember for å skape blest for større åpenhet rundt Echelon og annen overvåkningsvirksomhet.

Til toppen