Eclipse utfordrer Visual Studio i Europa

Bruken av utviklingsmiljøet Eclipse vokser kraftig i Europa. Kun Visual Studio .NET brukes mer.

Bruken av utviklingsmiljøet Eclipse vokser kraftig i Europa. Kun Visual Studio .NET brukes mer.

Stadig flere utviklere i EMEA-området (Europa, Midt-Østen og Afrika) tar i bruk det integrerte utviklingsmiljøet Eclipse, som er basert på åpen kildekode. Ifølge analyseselskapet Evans Data skal vekstraten for antallet brukere ha blitt mer enn doblet i løpet av de seks siste månedene, slik at en tredjedel av alle utviklerne nå benytter Eclipse.

Det ventes en tredobling i bruken av plugin-settet som behøves for å utvikle rike klientappliasjoner, som går under fellesnavnet Eclipse Rich Client Platform, i løpet av de neste to årene.

- Disse resultatene reflekterer det generelle økningen vi ser i bruken av Eclipse globalt. Den økte bruken av Rich Client Plattform gir utviklerne en står fordel ved å kunne skrive en applikasjon bare én gang samtidig som den kan kjøre på i Windows, Mac OS og Linux, sier John Andrews, president for Evans Data, i en pressemelding i forbindelse med utgivelsen av rapporten EMEA Development Survey Winter 2006.

Undersøkelsen er basert på intevjuer med omtrent 400 utviklere i EMEA-regionen. Den inkluderer statistikk om bruk av plattformer, språk, webtjenester, sikkerhet, Linux og åpen kildekode, Java-utvikling, generell Internett-utvikling, bruk av arkitektur og teknologi, krav til programvareutvikling, utviklingsverktøy og lokaltilpaasing av data.

Til toppen