EDB åpner for efaktura mellom bedrifter

Hittil har bare privatperson kunnet få sine regninger digitalt, men nå lanserer EDB også for bedrifter.

Papirbaserte regninger er dyrt å sende, særlig når både avsender og mottaker har og vil ha informasjonen digitalt til sine regnskapssystemer. Det finnes isolerte løsninger, men hittil har e-faktura som sender alle regningsdata rett inn i nettbanken bare vært et tilbud for privatpersoner

Dagens tilbud i privat-markedet er eid og drevet av Bankenes Betalingssentral (BBS), men nå etablerer bankdrifts-giganten EDB en konkurrent for bedriftsmarkedet. EDB skal etablere et nytt nett for å motta og sende digitrale regninger mellom bankene.

Det overraskende er at EDB har fått sin første samarbeidsavtale med DnB Nor, Norges største bank, som også er største eier i BBS.

EDB hevder at når man slipper papir-behandlingen, halvere bedriftenes kostnader ved fakturahåndtering.

- Det er første gang det etableres et felles og enhetlig system for elektronisk håndtering av fakturaer mellom bedrifter i Norge, sier Geir Guthus, direktør i EDB IT Drift.

Formålet er at systemet på sikt skal håndtere all fakturering mellom bedrifter i Norge og at alle banker i landet kan knytte seg til løsningen. Løsningen vil fungere som et knutepunkt mellom utstedere og mottagere av fakturaer i bedriftsmarkedet.

Dette blir dog først en realitet når EDB har fått opprettet koblinger inn i alle norske bankers IT-systemer. Denne jobben er overkommelig, særlig for EDB, for IT-systemene for halvparten av alle norske bankkkunder står i kjelleren hos EDB.

Bruken av digitale regninger som strømmer direkte mellom økonomisystemene til kunder og selgere vil både bli billigere og sikrere, påpeker EDB. I dag skanner veldig mange bedrifter sine innkommmende papirregninger.

- E-fakturaløsningen skal i første omgang tilbys bedrifter som har DnB NOR som bankforbindelse eller som i dag benytter fakturatjenester fra EDB Business Partner, men løsningen vil også være tilgjengelig for andre banker som er interessert i å knytte seg til systemet, sier Guthus.

Til toppen