EDB åpner for efaktura mellom bedrifter

Hittil har bare privatperson kunnet få sine regninger digitalt, men nå lanserer EDB også for bedrifter.

Hittil har bare privatperson kunnet få sine regninger digitalt, men nå lanserer EDB også for bedrifter.

Papirbaserte regninger er dyrt å sende, særlig når både avsender og mottaker har og vil ha informasjonen digitalt til sine regnskapssystemer. Det finnes isolerte løsninger, men hittil har e-faktura som sender alle regningsdata rett inn i nettbanken bare vært et tilbud for privatpersoner

Dagens tilbud i privat-markedet er eid og drevet av Bankenes Betalingssentral (BBS), men nå etablerer bankdrifts-giganten EDB en konkurrent for bedriftsmarkedet. EDB skal etablere et nytt nett for å motta og sende digitrale regninger mellom bankene.

Det overraskende er at EDB har fått sin første samarbeidsavtale med DnB Nor, Norges største bank, som også er største eier i BBS.

EDB hevder at når man slipper papir-behandlingen, halvere bedriftenes kostnader ved fakturahåndtering.

- Det er første gang det etableres et felles og enhetlig system for elektronisk håndtering av fakturaer mellom bedrifter i Norge, sier Geir Guthus, direktør i EDB IT Drift.

Formålet er at systemet på sikt skal håndtere all fakturering mellom bedrifter i Norge og at alle banker i landet kan knytte seg til løsningen. Løsningen vil fungere som et knutepunkt mellom utstedere og mottagere av fakturaer i bedriftsmarkedet.

Dette blir dog først en realitet når EDB har fått opprettet koblinger inn i alle norske bankers IT-systemer. Denne jobben er overkommelig, særlig for EDB, for IT-systemene for halvparten av alle norske bankkkunder står i kjelleren hos EDB.

Bruken av digitale regninger som strømmer direkte mellom økonomisystemene til kunder og selgere vil både bli billigere og sikrere, påpeker EDB. I dag skanner veldig mange bedrifter sine innkommmende papirregninger.

- E-fakturaløsningen skal i første omgang tilbys bedrifter som har DnB NOR som bankforbindelse eller som i dag benytter fakturatjenester fra EDB Business Partner, men løsningen vil også være tilgjengelig for andre banker som er interessert i å knytte seg til systemet, sier Guthus.

Til toppen