EDB ASA blir tredje størst

Telenor Programvare og EDB ASA er blitt enig om et fusjonsforslag som priser det nye selskapet til 2,3 milliarder kroner. Dette gjør EDB ASA til det tredje største børsnoterte it-selskapet i Norge, bare slått av Merkantildata og Netcom.

Telenor Programvare og EDB ASA er blitt enig om et fusjonsforslag som priser det nye selskapet til 2,3 milliarder kroner. Dette gjør EDB ASA til det tredje største børsnoterte it-selskapet i Norge, bare slått av Merkantildata og Netcom.

Styrene i EDB ASA og Telenor Programvare er blitt enige om fusjonsplanene etter at forhandlingene ble kjent i midten januar. Nå er det bare godkjenning i generalforsamlingene som gjenstår før EDB ASA går fra å være et middels stort dataselskap opp til tredjeplassen på listen over børsnoterte it-selskaper.

- Det foregår en sterk konsolidering i IT-bransjen, der de mellomstore aktørene vil komme under et hardt press de neste årene. Fusjonen vi diskuterer vil skape en sterk norsk konkurrent til de store svenske, franske og amerikanske konsulentselskapene, sa Bjørn Trondsen, administrerende direktør i Telenor Programvare og kommende EDB ASA-sjef til digi.no i januar.

I februar, da de to partene offentliggjorde fusjonsforhandlingene, sa partene at Telenor skulle få 70 prosent av det nye selskapet. Nå sier partene 66 prosent Telenor og 34 prosent til EDB ASA, noe som tilsvarer forholdet mellom selskapenes omsetning, men ikke fortjeneste, i fjor.

- Dette representerer ikke noen endring i bytterforholdet, men skyldes nye fusjonregler som førte til justeringer underveis, sier Trondsen til digi.no.

Med dagens børsverdi på 766 millioner, priser fordelingen de to partene har blitt enig om det nye selskapet til 2,3 milliarder kroner. Det er Telenor Programvare som er det overtagende selskapet, men de overtar EDB ASAs navn og børsnotering.

Totalt omsatte de to selskapene for 2,7 milliarder kroner og satt igjen med 129 millioner kroner etter skatt i fjor. Omsetningen fordeler seg med 703 millioner for EDB ASA og to milliarder for Telenor Programvare. Overskuddet er skjevere fordelt - mens EDB ASA bare tjente 14,8 millioner, satt Trondsen igjen med 114 millioner kroner. Likvel skal fusjonen ikke føre til nedbemanninger, lover de to selskapene.

Fusjonen skaper en norsk it-gigant med hele 2.100 ansatte og en sammenslått omsetning 2,7 milliarder i fjor. Dette gjør EDB ASA til en av de største børsnoterte it-selskapene i Norge, bare slått av Merkantildata og Netcom. Selskapet slår også IBM, Andersen Consulting og andre utenlandske konsulent og drifts-konkurrenter.

Nye EDB ASA blir et mangehodet troll fordi man slår sammen to konsern med en lang rekke datterselskaper. Det nye selskapet vil levere driftstjenester både til næringslivet (EDB ASA og Dataservice), offentlig sektor (Allianse) og banksektoren (Novit). EDB ASA vil også få en høy kompetanse på integrerte tele- og datatjenester gjennom datterselskapet Dolphin, og på kommunikasjonsbaserte nett-tjenester gjennom Maxware.

Programvare for helsesektoren blir dekket gjennom Infomedica, for banksektoren gjennom Novit og for telesektoren gjennom 4tel. EDB ASA har en stor datasentral og har sammen ned EDB Intech flere hundre konsulenter på systemutvikling og nettverk. I tillegg har de to EDB-selskapene satset på økonomisystemet SAP.

Til toppen