EDB-avtale utvides med én millard

EDB Business Partner-sjef Endre Rangnes har utvidet avtalen med DnB Nor. Avtalen vil få en kontraktsverdi på 4,75 milliarder kroner, og det er 1,1 milliarder kroner høyere enn varslet i mars.

EDB skal levere sentrale og distribuerte tjenester for drift og betalingsformidling samt utvikling og forvaltning av applikasjoner for DnB NOR frem til 1. juli 2010. Avtalen har til hensikt å hente ut synergier for DnB NOR i form av reduserte IT-kostnader som lå til grunn ved fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR.

DnB NOR og EDB varslet i mars i år om inngåelse av et utvidet samarbeid. Rammeavtalen som nå er signert, innebærer et utvidet og forlenget samarbeid i forhold til tidligere meldinger.

Her er innholdet i avtalen:

- EDB skal levere sentrale driftstjenester for DnB NOR-konsernet frem til 1. juli 2010. Dette er en forlengelse på ett år i forhold til avtalen som ble annonsert i mars. Leveransen omfatter drift av DnB NORs systemer og applikasjoner, infrastruktur og telefoni samt distribusjons- og printtjenester

- DnB NOR har i tillegg valgt EDB som driftsleverandør for sin desentraliserte plattform. Leveranseperioden går også her frem til 1. juli 2010 og omfatter drift av bankkontor-løsninger for om lag 11.500 lokale arbeidsstasjoner. Dette kommer i tillegg til avtalen som ble annonsert i mars.

- EDB er valgt som partner for forvaltning og utvikling. Dette omfatter bl.a. forvaltning av deler av DnB NORs applikasjonsportefølje og bistand til videreutvikling av denne.

Som del av integrasjonsprosjektet mellom DnB og Gjensidige NOR, skal EDB bistå med IT løsninger og tjenester for å realisere samlokalisering av konsernets kontornett og muliggjøre reduserte IT-kostnader for konsernet. Dette arbeidet skal etter planen pågå frem til 1.1.2007.

- Avtalene har en anslått kontraktsverdi for EDB på 4,75 milliarder kroner i avtaleperioden frem til 1. juli 2010. Av dette er 3,1 milliarder kroner ny omsetning for EDB ut over gjeldende driftsavtaler med henholdsvis DnB og Gjensidige NOR.

- I forhold til den foreløpige avtalen som ble annonsert i mars, innebærer dette en økning i omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner knyttet til forlengelse av avtalen med ett år og ny avtale om distribuert drift. Av omsetningen er det anslått at om lag 4,5 milliarder kroner vil bli inntektsført i EDB IT Drift, mens minst 250 millioner kroner vil bli inntektsført i EDB Bank & Finans.

Til toppen