EDB Business Partner tjener lite penger

Omsetningen i EDB Business Partner ble i fjor 3,4 milliarder kroner, men selskapet sitter kun igjen med fattige 49 millioner kroner etter skatt.

Omsetningen i EDB Business Partner ble i fjor 3,4 milliarder kroner, men selskapet sitter kun igjen med fattige 49 millioner kroner etter skatt.

Et av Norges største dataselskaper la i dag morges fram blandede tall. Etter fusjonen med Telenor Programvare og EDB ASA i mai i fjor, ble fjorårets omsetning i EDB Business Partners omsetning 3,4 milliarder kroner. Dette er en vekst på hyggelige 23 prosent sammenlignet med tall fra 1998.

Men administrerende direktør Bjørn Trondsen sliter med et svakt samkjørt konsern som inneholder en lang rekke separate selskaper. Til sammen teller lønningslisten 2400 ansatte. Trondsen har startet en omstillingsprosess, noe som er nødvendig når man ser på lønnsomheten. Etter at skatt er betalt sitter Trondsen igjen med 49 millioner kroner, seks millioner kroner mer enn i 1998.

Regnskapene til EDB Business Partner kompliseres av fusjonen, men et resultat på 49 millioner kroner etter skatt er proforma-tall. Etter oppkjøpsmetoden fikk selskapet et resultat etter skatt på 52 millioner kroner.
Les om EDBs planer fremover:
EDB kjøper Kristiansand-tvillinger
Også EDB vurderer Internett-selskap
EDB planlegger ASP-tilbud
Svakere i EDB
Selskapet har også en del gjeld - 580 millioner kortsiktig og 852 millioner langsiktig.


EDB Business Partner består av følgende selskaper: De to driftssentralene Novit og Teamco, Fundator, Infomediaca, Telescience, 4Tel, Maxware, Intech og 50 prosent av konsulentselskapet Ephorma.

EDB Business Partner forteller at selskapet har merket årtusen-skifte godt, særlig med alle bankkundene som hadde en lovbestemt stopp i innføringen av nye systemer. Opprinnelig skulle denne frysen vare ut februar, men mangelen på større problemer har fått myndigheten til å løse opp allerede nå.

Dette håper selskapet vil være med å løfte de noe svake tallene i fjerde kvartal. Som en del av omstillingsprosessen holder man på å slå sammen Teamco i Oslo og Novit i Trondheim til et selskap. Trondsen planlegger dessuten som de andre store IT-selskapene en tjeneste for å levere fjerndrift og programvare over Internett (såkalt ASP).

Til toppen