EDB Business Partner vant kampen om Fellesdata

Et enstemmig styre i Fellesdata gikk mandag inn for å anbefale EDB Business Partner som ny eier av Fellesdata AS. Ole Trasti skal lede det nye selskapet som skal hete EDB Fellesdata.

Et enstemmig styre i Fellesdata gikk mandag inn for å anbefale EDB Business Partner som ny eier av Fellesdata AS. Ole Trasti skal lede det nye selskapet som skal hete EDB Fellesdata.

Løsningen innebærer at Fellesdata blir et 100 prosent eid selskap av EDB Business Partner, med navnet EDB Fellesdata.

Tilbudet priser samtlige aksjer i Fellesdata til to milliarder kroner hvorav 450 millioner gjøres opp ved ansvarlig lån fra selgende aksjonærer. Tilbudet er betinget av at aksept gis for minimum 67 prosent av aksjene, opplyser EDB Business Parter i en børsmelding.

Det planlegges å foreta emisjoner av EDB-aksjer på 1,2 milliarder kroner, hvorav Telenor som største aksjonær vil garantere for inntil 720 millioner kroner, opplyser EDB-konsernet i en pressemelding.

Med oppkjøpet av Fellesdata vil EDB-konsernet få en årsomsetning i inneværende år på rundt fem milliarder kroner, hvorav mer enn 90 prosent er IT-tjenester og programvare. Det nye konsernet vil omsette for omlag fem milliarder kroner i året, ha mer enn 3000 ansatte og være landsdekkende i Norge og i tillegg ha virksomhet i Europa og USA.

Styreformann i det fusjonerte EDB Fellesdata vil være EDB Business Partners konsernsjef Bjørn Trondsen.

- Det har vært bred enighet om at det behøves en ny eierløsning for å utvikle Fellesdata videre, sier administrerende direktør Ole Trasti i Fellesdata som også skal lede det nye selskapet, EDB Fellesdata. Foruten ansvaret for EDB Fellesdata vil Trasti også inngå i EDB Business Partners konsernledelse som konserndirektør.

I en pressemelding opplyser Fellesdata at de har vært opptatt av å finne en god strategisk løsning som sikrer selskapet en rolle som en ledende IT-leverandør og en fortsatt posisjonering blant de "beste" i bransjen.

"Styret i Fellesdata har kommet frem til at EDB Business Partner vil være en eierkandidat som har forutsetning for å ivareta en videre utvikling av selskapet", heter det i meldingen.

I EDB-konsernet er det EDB Teamco som har ansvaret for drift og outsourcing. Gjennom å samle Fellesdatas infrastruktur og driftsmiljø i dette selskapet, realiseres en av Nordens absolutt største enheter. EDB Novit slås sammen med EDB Fellesdata, og samlet blir dette et programvarehus med omlag 700 ansatte. EDB Fellesdata vil ha ansvaret for EDBs satsing mot bank/finansmarkedet nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom disse organisatoriske tiltakene venter EDB-konsernet og Fellesdata å kunne realisere betydelige synergigevinster uten at det planlegges med nedbemanninger i noen av selskapene. Disse synergigevinstene er foreløpig beregnet til å kunne utgjøre i størrelsesorden 150 - 200 millioner kroner per år "etter noe tid".

Det har versert rykter om at Merkantildata og TietoEnator har vært ute etter Fellesdata. Konsernsjef Tom Adolfsen i Merkantildata sier imidlertid til digi.no at de ikke har bekreftet opplysninger om at de har lagt inn bud på Fellesdata eller har hatt samtaler med selskapet.

TietoEnators administrerende direktør, Per Bakseter, sier til digi.no at de "ønsker EDB Business Partener lykke til" med sin nyervervelse. Selv var TietoEnator inne i bildet, men trakk seg ut på grunn av prisen. Per Bakseter uttaler til digi.no at han ikke tror EDBs kjøp av Fellesdata vil få konselvenser for TietoEnator.

WM-Data, med administrerende direktør, Per Inge Krossen i spissen, sier til digi.no at de heller ikke vil bli truet av Fellesdatas nye partner.

- Vi var med i hele prosessen, og leverte inn bud på selskapet da fristen gikk ut 15. februar, sier Krossen til digi.no. Han mener at WM- Data kunne gjort en nordisk satsning med Fellesdata, men må konstatere at det blir en norsk løsning.

Til toppen