EDB deler ut veldig hyggelige sluttpakker

Mange som nå må gå fra EDB, kan for svært gunstige avtaler og noen kan bli pensjonister før tiden.

EDB har lenge varslet oppsigelser, og på mandag ble det gjort kjent at 240 personer må gå. IT-giganten startet opp i 1964 som dengang Fellesdata, der oppgaven var å drifte IT-systemene til sparebankene. Siden har det vokst kraftig, og EDB styrer i dag 70 prosent av nordmenns bankkonti.

Selv om omsetningen vokste i andre kvartal med 22 prosent til 1 523 millioner kroner og resultatet før skatt endte på 94 millioner mot 87 millioner samme periode i fjor, har standardiserte og effektive IT-metoder gjort flere hundre mennesker overflødige.

Men hovedtillitsvalgte Eirik Bornø i EDB mener at det på ingen måte er krisestemning i EDB, og at mange har vært klar over at dette måtte komme.

Bortfall av en del store kontrakter og manglende tilsig av nye kontrakter, har gjort sitt til at 2006 ikke har svart til forventningen, er forklaringen fra ledelsen. Noen av kuttene skyldes også at EDB skal samle all stormaskindriften i Oslo.

Det er ansatte ved EDB IT Drift som først og fremst blir rammet, der 175 personer må gå.

Flere av de EDB-ansatte har vært med på lasset siden starten i 1964, og mange nærmer seg naturlig en pensjonsalder.

Bornø bekrefter at flere i denne gruppen, er blant dem som nå har fått tilbud om sluttpakke. Ansatte i EDB har også avtalefestet pensjon (AFP), og ansatte over 60 år kan med andre ord komme gunstig ut av «krisen».

EDB har lagt seg på et mellomsjikt når det gjelder sluttpakketilbud.

- Ansatte som har jobbet mindre enn fem år, får tilbud om tre måneder pluss to måneder ekstra lønn. For dem som har jobbet over fem år, vil sluttpakken variere fra mellom 18 til 20 måneders lønn, forteller Bornø til digi.no.

Men reaksjoner fra EDB-ansatte indikerer et langt større sprik i sluttpakketilbudet. Noen hevder til digi.no at pakken kan være bare et par måneders lønn utover de lovpålagte tre måneder som er oppsigelsestiden, selv med over fem års ansiennitet.

I tillegg får ansatte som blir rammet tilbud om karriererådgivning gjennom selskapet MTS for videre jobbsøking.

Det er uansett gunstige tider å få jobb i IT-bransjen nå, og ledigheten ligger under snittet for Norge ellers med to prosent ledighet. Samtidig har stillingsmarkedet eksplodert, og flinke IT-folk kan nå nærmest velge og vrake i jobber.

EDB-ansatte med tilbud om sluttpakke har fått frist ut september til å velge å akseptere «tilbudet».

Til toppen