EDB Ergo tjener mer

Kan takke Sverige for veksten.

EDB Ergo tjener mer
EDB Ergogroup, med konsernsjef Terje Mjøs i spissen, leverte betydelig forbedrede resultater for første kvartal. Dette er imidlertid det siste kvartalet EDB Ergogroup vil presentere resultater. I løpet av fjerde kvartal skal nemlig selskapet bytte navn. Bilde: Marius Jørgenrud

Norge klart største IT-selskap, EDB Ergogroup, presenterte gode tall for fjerde kvartal 2011 torsdag morgen.

Veksten i inntektene er imidlertid ikke mye å skryte av. Selskapet dro inn 3,48 milliarder kroner i kvartalet, mot 3,35 milliarder kroner samme periode året før. Den organiske veksten (ikke medregnet oppkjøpte virksomheter) var på tre prosent.

Men for hver krone omsatt satt selskapet igjen med mer i fjorårets siste tre måneder enn samme tid året før.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte nemlig på 355 millioner kroner, mot 245 millioner kroner i fjerde kvartal 2010. Dermed oppnådde selskapet en EBITDA-margin på 6,7 prosent, mot 3 prosent året før.

Last ned hele resultatrapporten for fjerde kvartal her (pdf)

Resultat før skatt endte på 105 millioner kroner, en betydelig forbedring fra samme periode i fjor da selskapet tapte 121 millioner kroner. For året som helhet omsatte EDB Ergogroup for 12,84 milliarder kroner, fra 12,4 milliarder kroner i 2010. Resultat før skatt for 2011 endte på 354 millioner kroner, mot et tap på 121 millioner kroner året før.

Det er det svenske markedet som bidro til det største løftet for selskapet. Her fikk EDB Ergogroup en vekst på 9 prosent i fjerde kvartal, mot en vekst i Norge på 1 prosent. Fra Sverige kunne selskapet hente hjem et driftsresultat på 107 millioner kroner, mot 89 millioner kroner samme periode året før.

For den norske virksomheten isolert endte driftsresultatet med et overskudd på 248 millioner kroner, fra 156 millioner kroner samme periode året før.

Ser vi på selskapets tre forretningssegmenter så er det bare i Solutions det er vekst, med 11 prosent i perioden. IT Operations opplevde en omsetningsnedgang på to prosent, mens Consulting hadde omtrent nullvekst.

Solutions-enheten, som leverer programvareløsninger og konsulenttjenester i Norge og Sverige, fikk et driftsresultat på 135 millioner kroner. Dette er en betydelig forbedring fra året før da enhetens driftsresultat endte på 51 millioner kroner.

Enheten IT Operations, som er den største målt i omsetning, fikk et driftsresultat på 162 millioner kroner før avskrivninger, ned 10 millioner kroner fra fjerde kvartal 2010. Consulting fikk et driftsresultat på 81 millioner kroner, en forbedring på tre millioner kroner fra samme periode året før.

EDB Ergogroup ble til etter fusjonen mellom EDB ASA og ErgoGroup i 2010, og selskapet har siden sammenslåingen kjørt flere programmer for å hente ut synergier mellom de to selskapene. I løpet av inneværende kvartal skal de også presentere et nytt navn for selskapet, noe Terje Mjøs og resten av ledelsen i selskapet har stor tro på vil ha positive effekter både internt og eksternt.

Når det gjelder fremtidsutsiktene kommer ikke selskapet med tydelige signaler på omsetnings- eller resultatmål. I rapporten skriver de at mens IT-tjenestemarkedet i Norge og Sverige viste positiv utvikling, så er det usikkert hvordan den finansielle uroen i finansmarkedene vil påvirke selskapets marked i 2012.

– Erfaringer fra nedgangsperioden 2008/2009 tilsier at effekten av en lavere økonomisk aktivitet ga et tidsmessig forskjøvet utslag for IT-markedet. Samtidig kan det forventes større og raskere utslag for SMB-segmentene i Norge og Sverige hvor eksportbaserte industrikunder er direkte eksponert for svikt i internasjonal etterspørsel, skriver selskapet i resultatrapporten.

I Sverige forventer selskapet fortsatt god etterspørsel fra offentlig sektor samt fra bank og finans. I Norge mener selskapet at de er godt posisjonert for vekst innen konsulent- og løsningsområdet.

– Selskapet forventer fortsatt god vekst innen SMB-segmentet for outsourcing og positiv tilgang på tilleggstjenester innen storkundesegmentet. Dette vil bidra til å dempe omsetningsfallet som følge av kontraktsfestede prisreduksjoner innen storkundesegmentet for outsourcing i Norge, melder EDB Ergogroup.

    Les også:

Les mer om: