EDB får avtale på Island

Den islandske forretningsbanken Landsbanki tar i bruk løsninger for salg- og kundeoppfølging, kreditt- og dagligbankområdet. Løsningene er utviklet av EDB Bank & Finans, og er tilpasset til islandsk bankinfrastruktur. Kontraktsverdi for EDB er omlag NOK 6,5 millioner, skriver EDB i en pressemelding.

Avtalen er inngått av EDB i samarbeid med det islandske bank-datasenter Tölvumiðstöð sparisjóðanna (TS). TS kjøpte bankløsningene FD Front fra EDB Bank & Finans på lisensbasis i 1997 med rettigheter til videresalg i det islandske markedet. TS har forestått tilpasning til islandsk bankinfrastruktur og videreutviklet løsningene på vegne av islandske banker. Avtalen med Landsbanki innebærer også at EDB Bank & Finans bistår TS og Landsbanki med den forretningsmessige implementeringen av løsningene.

Løsningene som i Island betegnes som Spakur, har fra 1998 vært i bruk i samtlige 24 islandske sparebanker og Icebank. Landsbanki er første forretningsbank som tar i bruk Spakur for sine saksbehandlere i banken.

FD Front ble utviklet av EDB Bank & Finans på 90-tallet. Komponentene i FD Front støtter bankens arbeidsprosesser for salg- og kundeoppfølging, kredittbehandling og dagligbank. Løsningene har stor utbredelse i norske banker med mer enn 12.000 brukere. I tillegg til bruk i islandske banker, har en tilpasset versjon av kredittmodulen siden 2000 vært i bruk i FöreningsSparbanken for hele deres utlånsvirksomhet.

Til toppen