EDB får kontrakt med politiet

Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) har på vegne av justissektor inngått rammeavtale med EDB Business Partner for anskaffelse av datakommunikasjonstjenester (samband/aksesser, utstyr, overvåking og drift), skriver PDMT i en pressemelding.

Avtalen er inngått for en periode på 3 - tre år med mulighet til forlengelse i 2 - to år med 1 - ett og 1 - ett år av gangen. Avtalen har en verdi på ca NOK 40 millioner i avtaleperioden og vil initielt benyttes av Kriminalomsorgen og av politiet.

Til toppen