EDB fikk forlenget avtale

EDB-sjef Endre Rangnes har fått forlenget en avtale som trolig vil sikre flere hundre millioner kroner i kassen.

EDB-sjef Endre Rangnes har fått forlenget en avtale som trolig vil sikre flere hundre millioner kroner i kassen.

16 sparebanker har forlenget sitt avtaleforhold med EDB Business Partner knyttet til forvaltning av sentrale bankapplikasjoner og tjenester for betalingsformidling. Avtalen gjelder i første omgang ut 2005.

Bankene har samtidig inngått en intensjonsavtale om å tiltre rammeavtalen mellom DnB NOR og EDB, som betyr at EDB skal ha ansvar for applikasjonsforvaltning, sentral og desentralisert drift fra 1. januar 2006 til 1. juli 2010.

Samlet kontraktsverdi for avtaleperioden er beregnet til om lag 280 millioner kroner.

Av dette vil om lag 100 millioner kroner inntektsføres i Bank & Finans, mens de resterende 180 millioner kroner vil inntektsføres i IT Drift. I forhold til tidligere inngåtte avtaler, gir rammeavtalen økt kontraktsverdi for EDB på ca 240 millioner kroner.

    Les også:

Sparebankene som med dette forlenger sitt avtaleforhold med EDB, har en samarbeidsavtale med DnB NOR. Avtalen om applikasjonsforvaltning og betalingstjenester som forlenges ut 2005 innebærer en avtaleperiode som er parallell med driftsavtalen bankene allerede har med EDB. EDB skal i tillegg forestå drift av over 1700 arbeidsstasjoner i bankenes sentrale kontorer og filialnett.

I tillegg til denne avtalen har de 16 sparebankene gitt en intensjon om å tiltre rammeavtalen som nylig er inngått mellom DnB NOR og EDB Business Partner. Avtalen innebærer at EDB skal levere sentral og desentralisert drift, applikasjonsforvaltning og tjenester for betalings-formidling for alle bankene frem til 1. juli 2010.

Bankene som omfattes av avtalen er Sparebanken Hedmark, Sparebanken Sør, Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Rana, Etne Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Haugesund Sparebank, Hegra Sparebank, Kvinnherad Sparebank, Lillesand Sparebank, Luster Sparebank, Sauda Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Sparebanken Hardanger, Søgne og Greipstad Sparebank samt Tingvoll Sparebank.

Til toppen