EDB friskmelder IT-bransjen

EDB Business Partner-sjef Bjørn Trondsen mener bransjen snart er tilbake på gamle høyder. Selv prioriterer han vekst over resultater.

EDB Business Partner-sjef Bjørn Trondsen mener bransjen snart er tilbake på gamle høyder. Selv prioriterer han vekst over resultater.

EDB Business Parter er med sine mange virksomheter og datterselskaper et godt speilbilde av den norske IT-bransjen. Toppsjef Bjørn Trondsen klarte seg langt bedre gjennom turbulensen etter nyttår enn hva konkurrenten Tom Adolfsen og Merkantildata gjorde.

Også Trondsen har fått merke at kundene lenge bremset, men langsomt har situasjonen vendt - både for konsulenttjenester og maskinvare-salg er nesten tilbake til det normale, melder Trondsen. EDB la i dag frem tall som viser en resultatforbedring på alle virksomhetsområder, men Trondsen sitter fremdeles ikke igjen med så mye.

Etter en omsetning på 1,129 millioner kroner satt Trondsen igjen med resultat før skatt på 94 millioner kroner. Men store goodwill-avskrivninger senker kvartalsresultatet etter skatt til bare ni millioner kroner.

Dessuten - mesteparten av veksten kommer fra oppkjøpet av datasentralen Fellesdata. De to selskapene omsatte for 3,317 milliarder kroner i de tre første kvartalene i fjor. I år havner omsetningen på 3,370 milliarder, noe som gir en vekst på bare 53 millioner kroner. Etter årets tre første kvartaler sitter Trondsen igjen med bare 16 millioner kroner etter å ha betalt skatt.

Trondsen spår videre hyggelig utvikling, selv om offentlig sektor fremdeles investerer lite i IT på grunn av trange budsjetter. Derimot veier bank- og finanssektoren opp med aggressiv satsing på Internett.

For å bedre sine marginer, gjør Trondsen som Adolfsen. Sammen med Telenor samler EDB nå sitt maskinvare-salg i et nytt felles selskap. EDB Intech og Telenor CPS skal samles i et felles selskap 1. januar. I år vil de to selskapene omsette for 1,5-2 milliarder kroner. Etter et lite underskudd i første og annet kvartal, er nå salget av maskinvare så vidt over i pluss.

- Skal du overleve på maskinvare-salg må du bli stor. Vi inviterer andre aktører inn i det nye selskapet fordi vi tror at du må opp på 3-4 milliarder kroner i året for å kunne tjene penger i fremtiden, sier Trondsen.

Til toppen