EDB: Fusjonen godkjent

Aksjemarkedet sendte kursen på EDB ASA opp med 19 prosent etter at det ble klart at selskapet har blitt enig med Telenor om å fusjonere med Telenor Programvare.

Aksjemarkedet sendte kursen på EDB ASA opp med 19 prosent etter at det ble klart at selskapet har blitt enig med Telenor om å fusjonere med Telenor Programvare.

EDB ASA varslet markedet om fusjonsforhandlingene 12. januar. Søndag var partene enige om en fusjonsavtale, hvor dagens EDB-aksjonærer for 30 prosent av det nye selskapet.

Aksjemarkedet reagerte positivt på fusjonsavtalen og kursen på EDB-aksjene steg med 19 prosent i løpet av dagen.

Nye EDB ASA blir store på driftstjenester både overfor næringslivet (EDB ASA og Dataservice), offentlig sektor (Allianse) og banksektoren (Novit). EDB ASA vil også ha høy kompetanse på integrerte tele- og datatjenester gjennom datterselskapet Dolphin, og på kommunikasjonsbaserte nett-tjenester gjennom Maxware. Programvare for helsesektoren blir dekket gjennom Infomedica, for banksektoren gjennom Novit og for telesektoren gjennom 4tel.

Også Opticom steg kraftig i kurs mandag og avsluttet 13 prosent høyere enn fredag. Det ser ut til at det fremdeles er verdien av FAST som driver kursen i på Opticom-aksjen. Mandag sendte selskapet melding om at FAST har inngått en avtale med nett-selskapet Lycos om en søkemotor for lyd-filer på MP3-format.

Et hofteskudd fra Finansavisen indikerer at Merkantildata leverer et resultat på 450 millioner kroner før skatt fra 1998. Det tallet ligger omtrent i området som analytikerne har pratet om de siste par ukene, selv om skriftlige analyser ligger noe lavere. Kursen på Merkantildata var uforandret fra fredagen ved børsslutt mandag.

NetCom-aksjen fortsetter sin oppgang i kjølvannet av Telenor/Telia-fusjonen Denne fusjonen har klaret noe opp i det store puslespillet i telesektoren i Norden, blant annet med den konsekvensen at Tele2 og NetCom nå diskuterer et samarbeid i bedriftsmarkedet. Det er også klarere enn før at eiersituasjonen i NetCom ikke er så heldig for selskapet og at en avklaring vil presse seg frem. Spesielt forholdet mellom Ameritech/Tele Danmark og NetCom AB trenger en avklaring. Dersom de to selskapene (vi velger å gruppere Tele Danmark og Ameritech som ett selskap i denne sammenhengen) skal konkurrere i Norden, kan det bli vanskelig med dagens eierstruktur i NetCom.

Til toppen