EDB Gruppen gir opp Oslo

Etter svake resultater trekker EDB Gruppen i nødbremsen for sin norske virksomhet.

Etter svake resultater trekker EDB Gruppen i nødbremsen for sin norske virksomhet.

Et halvt år etter at han inntok sjefsstolen i danske EDB Gruppen, tar nå Leif Vestergaard grep i Norge, melder Computerworld.dk. Den norske delen av selskapet har hatt store problemer og gått med underskudd. Nå kuttes det, og blant ofrene er norgessjefen Thor Brentebråten og Oslo-kontoret.

Oslo-kontoret er blitt skåret ned det siste kvartalet, og i utgangen av mai forsvinner de siste medarbeiderne fra hovedstaden. Heretter skal kontorene i Trondheim, Sandefjord og Molde fungere mer som integrerte deler av den danske organisasjonen. Disse kontorene har i overkant av 40 ansatte.

– Vi skjærer simpelthen inn til vi kan tjene penger. Nå fokuserer vi i Norge på de samme områder som vi er sterke på i Danmark, sier Leif Vestergaard til Computerworld.dk.

Nedskjæringene var varslet i årsrapporten for 2004, der selskapet beskrev den norske virksomheten slik:

– EDB Gruppen Norge, har i de seneste årene hatt en utilfredsstillende inntjening, og har i 2004 opplevd et sviktende salg og derav følgende underskudd. Det skal gjennomføres en rekke effektiviseringer og kompetanseløft i den norske forretningen for å sikre aktivitetene i det norske markedet.

Hvert kontor skal ha sitt område. I Sandefjord er det byggebransjen, i Trondheim generell industri og handel, og fra Molde skal to mann betjene tekstilbransjen.

Den norske sjefen Thor Brentebråten kom fra IBM for et par år siden, og går ifølge Vestergaard tilbake til IBM.

EDB-gruppen gikk med overskudd på 8,3 millioner for første kvartal for hele gruppen.

Til toppen