EDB inngår femårsavtale med Storebrand

Storebrand Bank har inngått avtale med EDB og Endre Rangnes om kjøp av løsninger og driftstjenester.

Storebrand Bank har inngått avtale med EDB og Endre Rangnes om kjøp av løsninger og driftstjenester.

Avtalen går over fem år gjeldende fra 2004 til og med 2008 og har en samlet kontraktsverdi på omlag 130 millioner kroner.

EDB Business Partner leverer i dag løsninger og infrastruktur for bankens basis virksomhet for innskudd, regnskap og rapportering, betalingsformidling, selvbetjening, kontorløsninger for saksbehandling og salg. Dette avtaleforholdet forlenges for fem nye år, og erstatter nåværende avtaler med Storebrand Bank og Finansbanken.

- I tillegg omfatter avtalen nye nettbaserte kredittløsninger for bankens saksbehandlere, kunder og agenter, samt konvertering av Storebrand Banks utlånsportefølje fra egenutviklede løsninger til de nye kredittløsningene fra EDB.

Nye kredittløsninger fra EDB støtter bankens arbeidsprosesser for lånebehandling og kredittinnvilgelse, og gir bankens kunder mulighet til å søke lån via nettbanken. Driftstjenester leveres av EDB IT Drift.

Til toppen