EDB inngår outsourcingsavtale med Kreditkassen

EDB Business Partner (EDB) inngår outsourcingsavtale med Kreditkassen til en total ramme på cirka 480 mill over fem år.

EDB Business Partner (EDB) inngår outsourcingsavtale med Kreditkassen til en total ramme på cirka 480 mill over fem år.

Christiania Bank og Kreditkasse (CKR) har valgt EDB Business Partner ASA (EDB), som leverandør av driftstjenester til sin desentrale IT-plattform og infrastruktur. Det gjennomføres en virksomhetsovertakelse som også inkluderer Kreditkassens medarbeidere som arbeider med slike oppgaver.

Den nye avtalen har et omfang på cirka 800 millioner kroner fordelt over fem år. Leveransene vil skje i samarbeid med Telenor Business Solutions, hvorav omlag 480 millioner kroner tilfaller EDB Teamco og 320 millioner tilfaller Telenor Business Solutions.

Avtalen skal gi en mer stabil, robust og fremtidsrettet drift for Kreditkassen, samtidig som banken reduserer sine IT-kostnader.

Til toppen