EDB kan miste storkontrakt

EDB-sjef Endre Rangnes kan miste en av sine større kunder, bankgruppen Terra.

EDB-sjef Endre Rangnes kan miste en av sine større kunder, bankgruppen Terra.

Det er Finansavisen som torsdag skriver at Terra Gruppen er i samtaler med en konkurrent av EDB rundt fremtidige drifts- og applikasjonsløsninger.

Dette bekreftes torsdag morgen av EDB i en melding, hvor de opplyser at de er blitt orientert av Terra om deres onsdag. Dette betyr trolig ikke at EDB allerede har mistet kontrakten, men kan komme til å gjøre det dersom Terra-gruppen sier ja til konkurrerende tilbud fra Sparebankenes DataCentral i Danmark.

Hvor mye striden står om er ikke klart. Kanskje er det bare valg av programvareløsning. Da Gjensidige Nor inngikk kontrakt med TietoEnator var dette for å bytte til løsningene til det finsk/svenske selskapet, men driften skulle fremdeles foregå med EDBs maskinpark og fasiliteter.

Terra-Gruppen er et riksdekkende samarbeid mellom 85 lokale sparebanker som sammen eier finanskonsernet Terra-Gruppen AS. Gruppen har en samlet forvaltningskapital på cirka 110 milliarder kroner og har rundt 2000 ansatte.

Et eventuelt bortfall av kontrakten med Terra vil ikke få noen negativ regnskapsmessig effekt for EDB i 2003 eller 2004, ifølge EDB. Derimot vil en endelig beslutning kunne gi et inntektsbortfall i 2005 og 2006 anslått til henholdsvis 150 og 200 millioner kroner.

Dette meldte EDB i en børsmelding 24. september i fjor, opplyser selskapet.

Til toppen