EDB kaprer likevel Terra-banker

EDB mistet Terra-gruppen som kunde, men samholdet i gruppen sprakk, til glede for EDB Business Partner og toppsjef Endre Rangnes.

"Fana Sparebank, Sparebanken Volda Ørsta og Voss har inngått avtale med EDB Business Partner om leveranse av løsninger og driftstjenester for sin bankvirksomhet. Avtalen går over seks år gjeldende fra 2005 til og med 2010, og har en samlet kontraktsverdi på omlag NOK 100 millioner", melder EDB i en pressemelding.

"Fana Sparebank, Sparebanken Volda Ørsta og Voss Sparebank trer ut av sine nåværende avtaler og inngår egne, individuelle avtaler med EDB om løsninger og driftstjenester. Avtalene gjøres kommersielt gjeldende fra det tidspunkt bankene har trådt ut av tilsvarende avtaler og forpliktelser med Terra-Gruppen.

- Vi er godt fornøyd med samarbeidet med EDB. Vi ønsker et langsiktig kundeforhold som grunnlag for videre drift av banken med basis i EDBs løsningsportefølje. Avtalen gir handlefrihet for produktutvikling i bankens regi og et betydelig redusert kostnadsnivå. Som kunde i EDB får vi del i stordriftsfordeler og utviklingssamarbeid som styrker bankens konkurransesituasjon, sier Nils Martin Axe, adm. banksjef Fana Sparebank, Harald Indresøvde, adm. banksjef i Sparebanken Volda Ørsta og Kjell Jostein Bø, adm. banksjef Voss Sparebank.

EDB Bank & Finans leverer komplett løsningsportefølje og infrastruktur for bankenes basis virksomhet for utlån, innskudd, regnskap og rapportering, betalingsformidling, kundedialog og informasjonsdistribusjon, nettbank, kontorløsninger for saksbehandling og salg, samt integrasjon med bankenes øvrige systemer. Driftstjenester leveres av EDB IT Drift", skriver EDB.

Til toppen