EDB kjøper mer driftsprogramvare fra CA

Avtalen har en verdi på om lag 330 millioner kroner over en periode på fem år.

Avtalen har en verdi på om lag 330 millioner kroner over en periode på fem år.

EDB Business Partner har inngått avtale med Computer Associates Norge (CA) om kjøp av programvare knyttet til konsernets driftsoperasjoner.

Avtalen har en verdi på om lag 330 millioner kroner over en periode på fem år og ventes å bidra til omfattende kostnadsreduksjoner for EDB. Et annet motiv for EDB er forutsigbarhet i fremtidige programvarekostnader. Avtalen med CA dekker leveranser innen både sentral plattform og distribuert plattform.

Avtalen gir CA status som en nordisk hovedleverandør til EDB.

EDB benytter allerede CAs produkter i flere sammenhenger.

Til toppen