EDB kjøper opp Ementors konsulenter

EDB-sjef Endre Rangnes har overraskende snappet opp Avenir, konsulentdelen av Ementor.

EDB-sjef Endre Rangnes har overraskende snappet opp Avenir, konsulentdelen av Ementor.

Avenir, konsulentdelen av Ementor, overlevde som eget selskap i to uker - Ementor ble delte 1. januar og nå forsvinner Avenir ut. Oppkjøpet gjør EDB Business Partner enda større samtidig som Ementor blir kraftig redusert.

Dermed reverserer EDB-sjef Endre Rangnes sin beslutning om generelle IT-konsulent. Noe av det første Rangnes gjorde da han overtok sjefsjobben i EDB var å legge ned forretningsområdet Konsulenttjenester og si opp 150 IT-konsulenter.

    Les også:

Da hadde Ragnes forsøkt å selge divisjonen i lengre tid, men IT-markedet lå fremdeles nede etter dotcom-sammenbruddet og det var stor mangel på jobb for vanlige IT-konsulenter. Slik er det ikke nå.

Særlig innen å implementere SAP er det et stort sug i markedet. EDB har derfor også kjøpt opp konsulentselskapet Spring Consulting. Avtalene innebærer at EDB etablerer seg i området for applikasjonstjenester i det nordiske markedet.

Med oppkjøpet tar EDB en stort hopp nedover i IT-markedet. EDB har hittil fokusert på drift og forvaltning av IT-systemene til de største kundene. Nå skal EDB tilpasse og lage IT-systemer for veldig mange typer mellomstore kunder.

EDB betaler 259,5 millioner kroner for de to virksomhetene.

- Avenir og Spring tilfører med sin virksomhet EDB et nytt og viktig ledd i verdikjeden. Avtalene er strategisk, markedsmessig og økonomisk meget viktige for EDB`, sier konsernsjef Endre Rangnes i EDB. EDB tilføres blant annet store SAP og Microsoft- miljøer og blir etter dette en av de ledende aktørene innen applikasjonstjenester i Norge og Norden.

Avenir har 241 ansatte og koster EDB 100,5 millioner kroner. 201 av disse er lokalisert i Oslo, mens 40 ansatte arbeider i Bergen. Avenir forventer i 2005 en omsetning på cirka 220 millioner kroner og har i hovedsak virksomhet innen offentlig sektor, olje og energi og bank og finans. Virksomheten EDB overtar har betydelig kompetanse på Microsoft-, SAP- , IBM- og Oracle-teknologi, samt prosjektledelse, systemutvikling og integrasjon, og tilpasning og implementering av standardsystemer, skriver EDB.

EDB lover at det ikke skal kuttes i staben. "Overtagelsen av virksomheten innebærer ingen nedbemanning eller andre restruktureringer for EDB", skriver EDB.

Det noe mindre kjente Spring Consulting har kontorer i både Norge og Sverige og eier samtidig 63 prosent av aksjene i Spring Consulting AS i Danmark. Kjøpesum ved overdragelse er 159 millioner kroner.

Spring Consulting har 114 ansatte i Norge, Sverige og Danmark som jobber med SAP-løsninger for det skandinaviske markedet. Selskapet ble etablert i så sent som i 2000 og har vist sterk vekst og god lønnsomhet i hele perioden. Omsetningen i 2005 var 130 millioner kroner - hvorav 54 millioner kroner gjelder Sverige. Spring Consulting Danmark er etablert med virkning fra 1. januar 2006, forteller EDB.

Virksomheten EDB overtar har fokus på implementering og utvikling av SAPs løsninger som forretningsstøtte til kundenes ulike virksomhetskrav. I tillegg er det fokus på områder som portaler, integrasjon, customer relations management, business intelligence, human resources, workflow, arkivering, drift og arkitektur.

Til toppen