EDB kjøper seg flere konsulenter

EDB-sjef Endre Rangnes gjør enda et oppkjøp i Sverige og øker konsulentstaben han allerede har.

EDB-sjef Endre Rangnes gjør enda et oppkjøp i Sverige og øker konsulentstaben han allerede har.

Da Endre Ragnes overtok som toppsjef i EDB var en av de første tingene han gjorde å legge ned konsulentavdelingen til EDB. For i årene etter dotcom-fallet var overskuddet av konsulenter stort, men nå er situasjonen helt motsatt.

EDB driver primært med drift for store kunder og er mest kjent som en driftssentral for norske banker, men gjennom flere oppkjøp, blant annet Avenir fra Ementor, har Ragnes satset hardt på konsulenter det siste året.

Og i dag offentliggjorde EDB at selskapet har gjort et nytt kjøp i Sverige. EDB har gjennom sitt heleide datterselskap Guide Konsult AB inngått avtale om kjøp av det svenske IT- rådgivningsselskapet Drop IT AB. Avtalen innebærer at EDB styrker seg på IT- rådgivning og tilføres spisskompetanse innen innholdstjenester på Internett. Dropit hadde en omsetning i 2005 på 46 millioner svenske kroner og en driftsmargin på på 15 prosent. EDB betaler 45 millioner svenske kroner for den oppkjøpte virksomheten som har 50 ansatte.

Dropit skal drives videre som et eget selskap i EDB-konsernet og vil bli organisert som et datterselskap av EDBs heleide datterselskap Guide Konsult AB. Sammen vil de to selskapene ha tilbud innen hele verdikjeden fra internettbasert kundedialog til integrasjon av komplekse forretningssystemer, skriver EDB.0

Dropit har spesialisert seg på content management- løsninger, spesielt EpiServer-løsninger og .Net- teknologi. Dropit ble etablert for ti år siden og er lokalisert i Solna utenfor Stockholm og i Göteborg. Selskapet har de siste tre årene hatt en årlig vekst på 40 prosent

Dropit skal fortsatt ledes av Jesper Nyhlin. Gründerne i Dropit har forpliktet seg til å jobbe videre i selskapet i ytterligere minst to år. Overtagelse skjer umiddelbart og selskapet vil konsolideres i EDBs regnskap fra mai 2006.

Til toppen