EDB kjøper Statoil Hydros IS Partner

EDB-sjef Endre Rangnes sikrer seg fotfeste i oljeindustrien.

EDB kjøper Statoil Hydros IS Partner

EDB-sjef Endre Rangnes sikrer seg fotfeste i oljeindustrien.

EDB Business Partner har inngått avtale med StatoilHydro om kjøpe oljeselskapets datterselskap IS Partner.

Selskapet er Norges største IT-leverandør innen olje og gass og produksjonsindustri med

en omsetning i 2007 på cirka 1,7 milliarder. Det gjorde selskapet til Norges tredje største leverandør av IT-tjenester. IS Partner har 1000 medarbeidere, hvorav om lag 640 er fast

ansatte og 360 er innleide konsulenter.

Etter overtakelsen er EDB den desidert største leverandøren innen dette markedet, og etter kjøpet vil EDB ha en årlig omsetning på cirka 8 milliarder kroner, og cirka 6.000 ansatte.

- IS Partner er Norges ledende IT-miljø innenfor olje og gass og har et stort internasjonalt potensial. Kjøpet gir oss nå helt nye muligheter som leverandør til større industrielle virksomheter både i det norske og det internasjonale markedet. Med dette får vi en solid

plattform for videre lønnsom vekst i EDB i årene som kommer, sier Endre Rangnes i EDB, konsernsjef i EDB, i en pressemelding.

Det har ligget i kortene en stund at at IS Partner ville bli solgt.

- I EDB har vi funnet en god industriell norsk eier for IS Partner og en sterk strategisk IT-partner for StatoilHydro. Forholdene ligger nå til rette for en videreutvikling av kompetansen i IS Partner og en sterk videreføring av leveransene til StatoilHydro og øvrige kunder, sier Hilde Merete Aasheim konserndirektør Staber og konserntjenester

i StatoilHydro, i en pressemelding.

Selskapet ble etablert under navnet Hydro IS Partner i 1999 tuftet på Hydros IT-enhet Hydro Data og er drevet som et selvstendig juridisk selskap fra 2003. Som et resultat av sammenslåingen av olje- og gassvirksomhetene i Statoil og Hydro ble selskapet i 2007 viderført under navnet IS Partner.

IS Partner har hovedkontor i Oslo. Selskapet er i tillegg lokalisert i Bergen og Porsgrunn og har tilstedeværelse i 50 ulike land rundt i verden. StatoilHydro, Hydro, Yara, Borealis og Kefling er selskapets største kunder.

Med basis i IS Partner etablerer EDB et eget satsingsområde for olje og gass, og annen industri.

- 25 prosent av norsk BNP kommer fra olje og gass-sektoren, og dette vil være et stort og meget interessant marked for IT-tjenester fremover - 25 prosent av norsk BNP kommer fra olje og gass-sektoren, og dette vil være et stort og meget interessant marked for IT-tjenester fremover. IS Partner tilfører EDB sterk industrikompetanse, og koblet med vår teknologikompetanse blir vi nå en konkurransekraftig leverandør til større industrikunder, sier Rangnes.

Administrerende direktør Ivar Arne Børset i IS Partner fortsetter som leder av selskapet og vil gå inn i EDBs konsernledelse.

Til toppen