EDB kjøper svensk programvareselskap

EDB Business Partner har inngått avtale om kjøp av det svenske programvareselskapet BanqIT Business Applications AB. EDB betaler 50 millioner kroner for virksomheten.

BanqIT Business Applications er ett av forretningsområdene i BanqIT AB. Avtalen innebærer at EDB overtar selskapets egenutviklede løsninger for saksbehandling i bankkontor samt 30 medarbeidere.

EDB forventer at virksomheten skal gi en omsetning på om lag 35 millioner kroner i 2005. Overtagelse og oppgjør skjer umiddelbart.

Med kjøpet av BanqIT Business Applications ønsker EDB å styrke sin markedsposisjon i det svenske markedet og forsterke porteføljen av løsninger og komponenter for det nordiske bank- og finansmarkedet. EDBs utviklingsmiljø i Sverige innen bank- og finanssektoren utvides og forsterkes.

BanqIT Business Applications har gjennom mange år hatt leveranser til flere svenske banker. Disse kundeforholdene vil videreføres i EDB, og skal bidra til å styrke EDBs markedsposisjon og kunderelasjoner i Sverige.

Til toppen