EDB-kontrakt i Tyskland

En ledende tysk teleoperatør har valgt EDBs Sterling Mediation som ny løsning for sin mediation-plattform. Løsningen vil effektivisere innsamling og bearbeiding av trafikkdata fra operatørens ulike telenett, skriver EDB i en pressemelding.

Programvareløsningen fra EDB har en samlet verdi på om lag 20 millioner kroner, og vil leveres i samarbeid med Steria som skal være systemintegrator og underleverandør til EDB i prosjektet.

Kontrakten gjelder en flerfaset leveranse av Sterling Mediation, som skal integreres over en periode på 2-3 år med oppstart mot slutten av 2004. Løsningen bidrar til å sikre operatørens inntektsstrøm og gir informasjon om hvordan operatøren best kan utnytte sine nettverk. Første fase av implementeringen vil gjelde IP-tjenester, deretter gjennomføres en gradvis skalering til hele operatørens fastnett.

Mange teleoperatører har flere systemer for å samle inn informasjon fra telenettet, avhengig av om det er snakk om faste, mobile eller IP-baserte nettverk eller tjenester. Det er store kostnader assosiert med å vedlikeholde ulike slike mediation-løsninger.

Ved å konsolidere disse systemene til en plattform, kan en operatør oppnå betydelige besparelser i sine operasjonelle kostnader, ifølge EDB.

Sterling Mediation er en konvergent og svært skalerbar mediation-plattform som gjør det mulig for den tyske operatøren å konsolidere innsamling og prosessering av trafikkdata over på én plattform.

Til toppen