EDB kutter 500 stillinger

1 av 2 konsulenter får fyken, resten mindre lønn, sier Endre Rangnes.

EDB kutter 500 stillinger

1 av 2 konsulenter får fyken, resten mindre lønn, sier Endre Rangnes.

IT-kjempen EDB Business Partner øker omsetningen, men må spare penger.

Tallene som selskapet la frem i dag var dårligere enn ventet, tross rekordinngang av kontrakter på fem milliarder kroner. Nå tyr de til sparekniven.

Hver andre konsulent får fyken, de øvrige innleide konsulentene må tåle kutt i lønna. Det ble klart under dagens kvartalpresentasjon.

- Vi sier opp 350 av våre 700 eksterne konsulenter, og de resterende har fått brev om at vi kutter betalingen med 15 prosent, sier konsernsjef Endre Rangnes til DagensIT.

Selskapets fast ansatte blir heller ikke skånet. EDB-ledelsen forhandler nå med de tillitsvalgte om en nedbemanning av 100-150 stillinger.

Totalt skal det spares 400 millioner kroner.

- Vi er ikke fornøyd med resultatutviklingen, og en forverret markedssituasjon gjør at vi har iverksatt et forbedringsprogram. Blant annet vil vi gjennom dette programmet redusere de årlige kostnadene med 400 millioner kroner, hvorav personalrelaterte kostnader utgjør 150 millioner kroner, sier Rangnes i en børsmelding.

I første kvartal økte omsetningen med fem prosent til 1.936 millioner kroner, men samtidig falt driftsresultatet fra 143 millioner til 105 millioner kroner.

Resultatet før skatt ble redusert fra 98 til 64 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i fjor.

De dramatiske kuttene som selskapet i dag varsler om utgjør til sammen nærmere 500 stillinger. Samtidig varsler styret at det kan komme enda flere innsparinger.

- Styret overvåker markedet nøye, og selskapet vil gjennomføre ytterligere tiltak dersom situasjonen tilsier det.

Utsiktene fremover

- IT-tjenestemarkedet i Norden har blitt gradvis svakere gjennom første kvartal 2009, spesielt innen konsulentområdet, skriver EDB i kvartalsrapporten.

Det er ventet at markedet fortsatt viser svak utvikling i tiden fremover og dette gir seg utslag i lavere utnyttelse av kapasiteten og prispress på enkelte tjenesteområder.

- Innen outsourcing er det økt aktivitetsnivå og analysebyrået IDC venter at dette segmentet vil vokse i tiden fremover. Basert på den markedssituasjonen som nå foreligger har EDB iverksatt tiltak som skal redusere kostnadsnivået i alle forretningsområder.

    Les også:

Til toppen