EDB og Kongsberg Intech fusjonerer

EDB ASA har inngått en intensjonsavtale om å fusjonere med Kongsberg Gruppens datterselskap Kongsberg Intech AS. Fusjonsvederlaget vil etter planen være 1,65 millioner nye aksjer i EDB, hvilket priser Kongsberg Intech til i overkant av 30 millioner kroner.

Det nynoterte selskapet EDB ASA har inngått en intensjonsavtale med Kongsberg gruppen om å fusjonere med Kongsberg Intech AS. Kongsberg Intech er i dag et heleid datterselskap av Kongsberg gruppen - og planen er å legge inn Kongsberg Intech som et heleiet datterselskap under EDB.

Teknisk sett vil fusjonen mellom EDB og Kongsberg Intech skje ved at EDB utsteder 1,65 millioner nye aksjer som overtas av Kongsberg gruppen. Med utgangspunkt i dagens kurs på EDB på NOK 20 (kl. 11:00), prises dermed Kongsberg datteren som er Buskeruds største databedrift til 30,4 millioner NOK.

Årsaken til fusjonen skal ifølge en pressemelding fra Kongsberg Gruppen være at de to selskapene har sammenfallende virksomheter, samtidig som de representerer nye markedskanaler for hverandre. Kongsberg Intech har blant annet god kontakt med industrimiljøet på Kongsberg, og generelt vektlegges det at fusjonen vil gi synergieffekter på områdene SAP, driftstjenester og datakommunikasjon.

Oppkjøpet er i tråd med den strategien administrerende direktør i EDB, Eivind Kinch, tidligere har uttalt.

digi.no vil følge opp saken senere.

Til toppen