EDB og Telenor Programvare klare

EDB ASA og Telenor Programvare har inngått avtale om fusjon mellom de to selskapene. Telenor får 70 prosent av det nye selskapet.

EDB ASA og Telenor Programvare har inngått avtale om fusjon mellom de to selskapene. Telenor får 70 prosent av det nye selskapet.

Administrasjonene i Telenor Programvare og EDB ASA er enige om å foreslå fusjon mellom EDB ASA og selskaper under Telenor Programvare. Fusjonsavtalen vil bli forelagt for de respektive generalforsamlinger innen utløpet av april 1999.

Det nye selskapet vil bestå av dagens EDB ASA samt Telenor Novit, Telenor Dolphin, Telenor Dataservice, Telenor Infomedica, Telenor 4tel og en 50 prosent eierandel i Allianse/SDS fagtjenester.

Nye EDB ASA blir dermed store på driftstjenester både overfor næringslivet (EDB ASA og Dataservice), offentlig sektor (Allianse) og banksektoren (Novit). EDB ASA vil også ha høy kompetanse på integrerte tele- og datatjenester gjennom datterselskapet Dolphin, og på kommunikasjonsbaserte nett-tjenester gjennom Maxware. Programvare for helsesektoren blir dekket gjennom Infomedica, for banksektoren gjennom Novit og for telesektoren gjennom 4tel.

I en pressemelding fra de to selskapene skriver Eivind Kinck i EDB og Bjørn Trondsen i Telenor Programvare at det nye selskapet kan hente ut synergier i form av kostnadsbesparelse uten at det planlegges bemanningsreduksjoner. Det nye selskapet vil holde fast ved EDB ASAs vekststrategi og vil legge opp til både egengenerert vekst og overtakelse av beslektede virksomheter.

Foreløpige regnskapstall for 1998 viser at det nye selskapet ville omsatt for nærmere 2,8 millioner kroner i fjor og levert et resultat etter skatt på 109 millioner kroner. Balansen i det nye selskapet ville vist en egenkapitalandel på 50,8 prosent.

I forbindelse med fusjonen legges det til grunn at det nye selskapet må ta goodwill-avskrivninger på 337 millioner kroner.

Fusjonen vil skje gjennom utstedelse av aksjer til Telenor AS tilsvarende en eierandel på 70 prosent i det nye selskapet. I forbindelse med fusjonen vil Telenor selge seg ned til en eierandel på 60 prosent. Basert på sluttkursen på EDB ASA fredag 29. januar er det nye selskapet verdsatt til 1,8 milliarder kroner.

Det nye selskapet vil ledes av administrerende direktør Bjørn Trondsen fra Telenor Programvare, med administrerende direktør Eivind Kinck i EDB ASA som visekonsernsjef. Det er foreslått av Jon Fredrik Baksaas blir formann og Jarle Gundersen blir viseformann i det nye styret.

Til toppen