EDB selger EDB Ster Polska

EDB Business Partner har solgt sin eierandel på 51% i selskapet EDB Ster Polska SA til Ster-Projekt SA.

EDB Business Partner har solgt sin eierandel på 51% i selskapet EDB Ster Polska SA til Ster-Projekt SA.

Eierandelen er solgt for NOK 3.4 millioner og gir ingen regnskapsmessig effekt.

EDB Business Partner og det polske IT-selskapet Ster-Projekt etablerte i november 2001 et felles selskap med formål å markedsføre og levere løsninger til bankmarkedet basert på løsningsportefølje fra EDB Bank & Finans samt tjenester fra Ster-Projekt.

- Salget av vår eierandel er siste ledd i den restrukturering av EDB Bank & Finans som er gjennomført siste halvår. Vi vil ikke lenger eie og drive egne selskaper utenfor Norden, men inngå strategisk samarbeid med partnere i aktuelle markeder. Ster-Projekt vil selge utvalgte produkter for EDB i det polske markedet, sier Ole Urdahl, konserndirektør EDB Bank & Finans.

EDB Bank & Finans solgte sitt nederlandske datterselskap MaXware Benelux til Clear2Pay i oktober i år. Salget av aksjer i selskaper utenfor Norden er dermed gjennomført i tråd med selskapets nye strategi.

Til toppen