EDB selger rester av dotcom-drøm

EDB håpet at verdens teleselskaper skulle bytte hovedsystemer, men nå kaster Endre Rangnes kortene.

EDB håpet at verdens teleselskaper skulle bytte hovedsystemer, men nå kaster Endre Rangnes kortene.

EDB 4Tel, senere EDB Telescience, var en av EDBs store drømmer og en svært viktig del av verdivurderingen av selskaper under dotcom-årene. EDB 4Tel laget systemer som samlet inn trafikkdata og holdt styr på pengene, noe de alle fleste eldre teleselskapn nå måtte oppgradere, mente EDB den gangen.

Selskapet startet som et intern-prosjekt i Telenor og ble skilt ut da Telenor hadde fått sitt nye system. På toppen var den fremste konkurrenten, finske Comptel, priset til et tosifferet antall milliarder kroner.

Telecom-området har vært noe av det Endre Rangnes har ryddet opp i etter han kom inn i sjefsstolen for to år siden. Deler av satsningen er solgt til Accenture og nå kvitter Rangnes seg med resten. Ironisk nok er det nettopp finske Comptel som er kjøper.

I dag morges meldte EDB til Oslo Børs at selskapet har inngått to avtaler som medfører salg av samtlige eiendeler i forretningsområdet Telekom.

"Alle eiendeler knyttet til EDB Telecom`s Network Inventory virksomhet og den europeiske Mediation virksomheten vil bli overført til Comptel Corporation. Alle aksjer EDB Business Partner ASA eier i Telesciences Inc i USA vil bli solgt til et selskap eiet av den nåværende ledelsen i Telesciences i USA," skriver EDB.

- Våre samtaler med ledelsen i Comptel og den amerikanske ledelsen i Telesciences har bekreftet vår vurdering av at disse avtalene vil maksimere verdien av forretningsområdet for våre aksjonærer, ansatte og kunder. Med disse avtalene avslutter vi arbeidet med å rendyrke konsernets virksomhet, som ble startet sommeren 2003, sier Rangnes.

Comptel betaler 140 millioner kontant for oppkjøpet og får med seg 162 ansatte.

Ledelse i Telesciences betaler EDB 13 millioner kontant for aksjene.

Til toppen