EDB-sjef gikk på dagen på grunn av bankkollapsen

- Jeg tar ansvaret for det som skjedde, sier administrerende direktør Bjørn Carlsen i EDB Teamco til digitoday.no. Carlsen fratrer sjefstillingen med øyeblikkelig virkning etter Norges-historiens verste IT-sammenbrudd innen banksektoren.

- Jeg tar ansvaret for det som skjedde, sier administrerende direktør Bjørn Carlsen i EDB Teamco til digitoday.no. Carlsen fratrer sjefstillingen med øyeblikkelig virkning etter Norges-historiens verste IT-sammenbrudd innen banksektoren.

- Det ingen hadde trodd kunne skje, skjedde. Etter samtaler med Bjørn Trondsen (konsernsjef i morselskapet EDB Business Partner - red.anm.) tok jeg det objektive ansvaret for det som skjedde, selv om jeg selv verken tastet det ene eller andre. Jeg følte det var viktigst at noen tok et slikt ansvar, sier Bjørn Carlsen til digitoday.no.

Det ble sendt ut en kort pressemelding torsdag ettermiddag med den overraskende nyheten om at Carlsen etter eget ønske ba om avløsning: han stilte sin stilling til disposisjon med virkning fra 10. august.

Konsernsjef Bjørn Trondsen ville ikke uttale seg om grunnen til Carlsens avgang, verken til digitoday.no eller til andre norske internettmedier.

digitoday.no fikk til slutt tak i Carlsen sent torsdag kveld. Han sier det er innlysende at han selv, som sjef for Teamco, må ta ansvaret for fadesen:
- Da vi var begynt å komme ajour igjen på datasiden, var det på tide å reflektere over hva som egentlig hadde skjedd. Uansett om det var en underleverandør som hadde sviktet, eller om det var en menneskelig svikt, eller det var sånn eller slik, er det klart at Teamco er ansvarlig, sier den tidligere IBM-mannen.

Han bygde i løpet av tre år Teamco fra et mindre, norsk IT-selskap til å ha ansvar for over 1.000 ansatte som omsatte for i underkant av to milliarder kroner i år 2000.

Meldingen om Carlsens avgang ble sluppet kort tid etter at EDB offentliggjorde sin foreløpige rapport om hva som egentlig skjedde klokken 17:00 torsdag for én uke siden, da store deler av det norske banknettet brøt sammen.

Det viste seg at EDB Fellesdatas søsterselskap EDB Teamco hadde en mye mer sentral rolle enn det som tidligere har vært antatt.

Det var under en test av etableringen av nye sikkerhetsløsninger at den fatale feilen oppsto. De "nye" sikkerhetsløsningene som ble testet ut (og som allerede blir benyttet mot andre kunder) baserer seg på speiling av data. Dette er en teknologi som til enhver tid gir en eksakt kopi av systemer og data på et annet geografisk plassert driftsanlegg (et alternativt kjørested, også kalt OSIKAN) - i tillegg til det primære driftsanlegget på Skøyen i Oslo.

Men i stedet for å klargjøre 288 disker på kjørestedet der testen skulle foregå (OSIKAN) , ble klargjøring av diskene gjort mot det primære produksjonsanlegget på Skøyen, senteret som holder bankene i gang.

Dermed var fadesen et faktum

+EDB-selskapene forklarer det slik (klikk for å finne det ut)

For å øke båndbredden mellom primæranlegget og det alternative anlegget OSIKAN skulle en omkobling av kanalene ha vært foretatt, men det skjedde ikke i henhold til spesifikasjonene, hevder EDB i sin redegjørelse. Selskapet opplyser videre at det var lagt inn instruksjoner som skulle sørge for at hovedanlegget på Skøyen ikke ble berørt under testen og hevder at jobben med klargjøringen av disker ble utført "uten indikasjoner på underliggende feil".

Det vil si at varsel-lampene ikke lyste når feilen oppsto, verken på maskinene eller hos personellet på vakt.

Kredittilsynet er ikke hundre prosent fornøyd med denne rapporten som EDB nå har lagt fram. Både DN.no og VG.no skriver at tilsynet vil ha en mer fyldestgjørende rapport om hvilke rutiner som sviktet og hva som kan gjøres for å unngå at det skjer igjen. I tillegg er tilsynet bekymret for at det tar så lang tid å få banksystemene skikkelig i gang igjen.


Den nye rapporten skal være tilsynet ihende innen onsdag 15. august.

- Tilsynet ba om en rapport på status, den har de nå fått, sier John-Arne Haugerud som vanligvis er viseadministrerende direktør i EDB Fellesdata, men fra fredag 10. august også er konstituert i sjefsrollen i EDB Teamco etter Bjørn Carlsen.

- Det har aldri vært meningen at denne rapporten skulle være fyldestgjørende, og vi er klar over at dette kun blir en foreløpig redegjørelse som krever utdyping. Vi merket oss at tilsynet peker på de samme ting vi selv mener er viktige, men det vil uansett ta tid å komme til bunns i saken, sier Haugerud til digitoday.no.

Hvor lang tid, tør han ikke anslå.
Til toppen