EDB skal bli HPs utstillingsvindu

EDB-sjef Endre Rangnes har gått inn på det HP beskriver som en av sine største programvareavtaler noensinne.

EDB skal bli HPs utstillingsvindu

EDB-sjef Endre Rangnes har gått inn på det HP beskriver som en av sine største programvareavtaler noensinne.

EDB Business Partner har inngått en avtale med HP om leveranse av programvare med tilhørende support og tilknyttede konsulenttjenester.

– Dette er en av de største programvareavtalene HP globalt har inngått noensinne, sier Are Muri, salgsdirektør i HP Norge, i en pressemelding.

Målet er en løsning for EDB Business Partners IT-operasjoner som skal gi bedre kundehåndteringer og effektivitetsgevisnter beregnet til mellom 18 og 22 prosent.

– Vi har inngått denne avtalen med HP som et ledd i vårt transformasjonsprogram for IT Operations. Verktøyene vi får gjennom avtalen tar også høyde for videre ekspansjon og en global driftsform, sier Thorolf Thorstensen, konserndirektør for IT Operations i EDB Business Partner.

Felles standarder, verktøy, prosesser og rutiner skal gjøre EDB Business Partner i stand til å levere tjenestene kundene forventer, uten undøvendig dobbeltarbeid eller manuelle prosesser.

Programvaren fra HP vil overvåke, automatisere og optimalisere EDB Business Partners IT-operasjoner i tråd med beste praksis fra ITIL Best Practice Framework.

- Vi satser på å gjøre EDB Business Partner til et utstillingsvindu - Vi satser på å gjøre EDB Business Partner til et utstillingsvindu for hvordan man best kan utnytte potensialet i vår programvareportefølje, sier Morten Meier, direktør for HPs programvaredivisjon i Norge.

EDB Business Partner er fra før av en stor kunde av HP. Den nordiske driftsgiganten har kjøpt mye programvare fra HP tidligere, og ble en veldig stor programvarekunde etter at HP kjøpte Mercury.

Til toppen