EDB skal drifte SAP-løsningen til Norske Skog

Avtalen går over to år og har en samlet verdi på omlag 20 millioner kroner.

Avtalen som løper til 30. september 2006 er en videreføring av eksisterende driftsavtale.

Tjenestene som leveres av EDB IT Drift, omfatter daglige driftsoppgaver, overvåking, feilhåndtering og applikasjonsdrift for Norske Skogs SAP-løsning med omkringliggende applikasjoner. Løsningen benyttes i dag på i alt åtte av Norske Skogs fabrikker i Europa og er knyttet opp til salg- og logistikkfunksjonene hos Norske Skog.

Les mer om:
;