EDB skal drifte St. Olavs Hospital

For første gang velger et norsk sykehus å sette ut driften av sin IT-infrastruktur.

Sammen med Telenor, HP og Cisco skal EDB drifte St. Olavs Hospitals infrastruktur. Det er første gang et sykehus i Norge velger å sette ut slik IT-drift.

EDB er hovedleverandøren av driftsleveransen. Med seg har de Telenor som underleverandør av IP-telefonidrift og sentralbordløsning, og HP som underleverandør av vedlikehold og feilretting på programvare og maskinvare. Løsningen omfatter også Cisco-basert nettverksinfrastruktur.

– Vi stiller strenge krav til sikkerhet og driftsstabilitet. Helsebygg Midt-Norge har hatt et prøveprosjekt med EDB, og erfaringene fra dette prosjektet gjør at vi nå har funnet den rette partner, sier administrerende direktør Johan Arnt Vatnan i Helsebygg Midt-Norge.

Avtalen som er inngått gjelder fase I i utbyggingen av St. Olavs Hospital, som Helsebygg Midt-Norge forestår utbygging av.

EDB skal samarbeide med HEMIT (Helse Midt-Norges IT/IKT avdeling) for drift av de totale IKT-installasjoner.

Avtalen med EDB har en økonomisk ramme på 115 millioner kroner over tre år. Helsebygg Midt-Norge har en opsjon på ytterligere fem år.

– Vi tror andre sykehus også kan effektivisere driften gjennom outsourcing og erfaringene fra denne leveransen er viktig for EDB, sier konserndirektør Jan Erik Larsen i EDB Business Partner.

Til toppen