EDB skal kutte dypt i staben til høsten

Veksten i IT-driftsmarkedet har stoppet opp og for å øke lønnsomheten varsler selskapet kutt i staben.

Veksten i IT-driftsmarkedet har stoppet opp og for å øke lønnsomheten varsler selskapet kutt i staben.

EDB la i dag frem tall som viser en lavere lønnsomhet enn hva finansmarkedet ventet. Tallene viser også at veksten for den tradisjonelle delen av EDB, IT-drift, har bremset opp.

Dette er bakgrunnsbildet for at EDB-sjef Endre Rangnes varslet ganske dype kutt i staben.

I løpet av tredje kvartal skal selskapet si opp 150-200 ansatte innen forretningsområdet "IT Drift", divisjonen som blant annet drifter IT-løsningene for halvparten av alle bankkunder i Norge.

Nyheten rammer nå 1923 ansatte i IT-drift som er på eller nå skal ta sommerferie. Den eneste trøsten er at det nå er mangel på mange typer IT-folk i Norge. Spørsmålet er hva slags kompetanse og alder de ansatte har.

Noen av kuttene skyldes at EDB skal samle all stormaskindriften i Oslo, får digi.no vite av kommunikasjonsdirektør i EDB, Geir Remman. I dag har EDB stormaskiner i både i Sverige, Bergen og Trondheim. Det er trolig disse arbeidsplassene er som er truet i kuttprosessen EDB nå skal gjennomføre, men Remman påpeker at det ikke er bestemt hvor kuttene skal skje.

- Vi standardiserer mer. Vi har blant annet gjort mange store prosjekter og blitt flinkere til å gjøre slike prosjekter med færre ansatte, forteller Remman til digi.no.

Her er hva EDBs forklaring for bakgrunnen av kuttene:

"Forretningsområdet IT Drift i EDB viser en tilsvarende utvikling som totalmarkedet for

outsourcing, og selskapet legger derfor stor vekt på kostnadsreduserende tiltak for å sikre en langsiktig lønnsomhet på nivå med de siste årene.

EDB annonserte derfor i april 2006 et program som tar sikte på å redusere konsernets faste kostnader med NOK 300 millioner i løpet av en treårsperiode. Programmet omfatter husleie, innkjøp og andre driftskostnader", skriver EDB

"I tillegg til dette vil selskapet i 3. kvartal 2006 iverksette et program for reduksjon av personellrelaterte kostnader i IT Drift Norge og tilhørende støttefunksjoner som vil ha effekt fra fjerde kvartal 2006. Målsettingen er en årlig kostnadsforbedring i størrelsesorden 100 millioner kroner og forventes å medføre en bemanningsreduksjon på 150 til 200 medarbeidere", skriver EDB:

EDB vil redegjøre nærmere for det personellrelaterte programmet når dette er

ferdig utarbeidet og nødvendige beslutninger er fattet, forteller selskapet.

EDB økte i andre kvartal omsetningen med 22 prosent til 1.523 millioner kroner mot 1.247 millioner kroner i samme kvartal 2005. Mye av veksten skyldes en rekke oppkjøp EDB har gjort det siste året, blant annet av Avenirs konsulentvirksomhet.

    Les også:

Resultat før skatt endte på 94 millioner kroner mot 87 millioner kroner i samme periode året før. Analytikerne hadde ventet at resultat før skatt endte på 100 millioner kroner.

Til toppen