EDB slipper unna stor-regning

EDB Business Partner slipper trolig unna store regninger fra Gjensidige og andre banker etter Fellesdata-tabben.

Gjensidige-gruppen er foreløpig den eneste som har varslet at det kommer et krav om erstatning etter at halvparten av Norges bankkunder var uten nettforbindelse i 10 dager.

Det store spørsmålet for investorene i børsnoterte EDB Business Partner er om flere banker vil melde lignende krav og størrelsen på regningene. Ifølge NRK forbereder Gjensidige et krav på et tresifret millionbeløp.

- Jeg har ikke hørt noe om et slikt krav fra Gjensidige. Vi har gjort opp med renteinntektene og har klare kontrakter som regulerer erstatninger rundt nedetid, sier EDB-sjef Bjørn Trondsen til digitoday.no.

Mer konkret vil ikke Trondsen være, men digitoday.no har snakket med en sentral kilde i det norske bankmiljøet.

- Standardkontraktene fritar datasentraler som Fellesdata og Teamco for såkalt følgeansvar. EDB vil derfor bare måtte dekke mindre ekstrautgifter til IT-avdelingen. Bankene får ikke noen erstatning for sure kunder og PR-messige tap, sier kilden til digitoday.no.

Stemmer dette, slipper Trondsen relativt billig unna datahavariet.

Til toppen